Gå till huvudinnehållet
Elnätsdesigners ONE Nordic Webb

Program för elnätsdesigners / beredningstekniker

Välkommen till ONE Nordics traineeprogram för elnätsdesigner / beredningstekniker!

ONE Nordic söker traineer som vill vara med och designa Sveriges elnät och arbeta i en nyckelposition som elnätsdesigner (även kallad beredningstekniker)

Har du några års arbetslivserfarenhet inom teknik, konstruktion och /eller energi och vill utvecklas och ta en ny riktning i karriären? Vill du arbeta i en spännande miljö i en tillväxtbransch och vara en aktiv del i att bygga ”Det nya energisamhället”? Då är detta rätt chans för dig!

Hela energibranschen upplever stor brist på elnätsdesigners och därför har ONE Nordic, som en ledande aktör i branschen, valt att arbeta med ett årligt återkommande traineeprogram på 9 månader för att säkerställa långsiktig försörjning av medarbetare inom detta område.

Vad gör en elnätsdesigner?

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:

 • Utföra elutredning, fältmätning och markundersökning
 • Upprätta materialspecifikation, arbetskarta och andra beredningshandlingar som behövs för arbetets utförande
 • Bistå med konstruktion, förberedande tekniska underlag (montagehandlingar) och tidsuppskattning inför produktionen
 • Bistå med tekniska lösningar, nätberäkningar och ekonomiska kalkyler
 • Hålla kontakt med såväl markägare, kunder och myndigheter
 • Säkerställa dokumentation och uppföljning

I bland går denna tjänst även under titeln Beredningstekniker.

Programupplägg

 • Uppstarten är dels en introduktion på den ort du är placerad, dels ett par intensivdagar tillsammans med hela traineegruppen där ni bland annat möter koncernledningen och andra nyckelpersoner.
 • Praktikperioder: Under programmets 9 månader får du, med stöd av handledare, möjlighet att arbeta med beredning och konstruktionsarbete . Arbete ute i fält ingår som en del av traineeperioden.
 • Ett gemensamt utbildningsprogram löper parallellt med praktikperioderna. Utbildningsprogrammet samlar hela traineegruppen och ger en god plattform inom beredning.
 • Uppföljning, coaching och omladdning sker mellan praktikperioderna både i grupp och individuellt.
 • Avslutet består av summering, utvärdering och en diplomeringsceremoni.
 • Vidare utbildningar efter traineeprogrammets slut för att bli certifierad elnätsdesigner

Schemabild

Varför satsar ONE Nordic på ett traineeprogram för elnätsdesigners?

Energiproducenter och energidistributörer, planerar för kraftiga investeringar de närmaste tio åren, framförallt i stam- och regionnät, men också i stationer/ ställverk, vindkraft, vattenkraft, energimätning etc. Som en av Svergies viktigaste aktörer i samhällsbyggandet av fungerande och hållbar energiinfrastruktur/ energianläggningar känner ONE Nordic ett stort ansvar för att utbilda nästa generations experter inom energibranschen för att kunna möta våra beställares framtida behov. Då hela energibranschen upplever stor brist på bland annat elnätsdesigners startar ONE Nordic nu upp ett nytt traineeprogram som en del av företagets och branschens långsiktiga försörjning av medarbetare inom detta område.

Traineeprogram (1) (1)

Fakta om traineeprogrammet

 • Ansökningsperiod: 2023-04-08–2023-05-06
  Urvals- och intervjuperiod: 2023-05-06–2023-06-30 (intervjuer kan komma att ske löpande)
 • Startdatum: 1 augusti 2023
 • Period för traineeprogrammet: Augusti 2023–Maj 2024 (9 mån)
Spontanansökning (1) (1)

Traineeplatser att söka

Ansökan till 2023-års program öppnar den 8 april 2023!

Programansvarig
Tiina Kyhn, tiina.kyhn@one-nordic.se

Rekryteringskontakt
Petra Berg, petra.berg@one-nordic.se