Gå till huvudinnehållet

Isak är ute på uppdrag i Norrköping

2019-11-15

Isak heter jag och är sedan början av september anställd som Projektledartrainee i Norrköping. Det är roligt att återigen halka ut i arbetslivet (och försöka hålla balansen...) efter tre givande år på Universitetet till Elkraftsingenjör. Traineeprogrammet började föredömligt med 6 veckors fältpraktik där jag fick möjligheten att stifta bekantskap med våra montörer på bästa möjliga sätt, ute i verkligheten.

Isak Webb

Under dessa veckor var jag delaktig i arbeten som berör de flesta av de områden vi på ONE Nordic verkar inom i Norrköping. Det var en intressant bredd av olika projekt med både gatubelysning, trafikljus, spårväg, industrikunder mm. Nedan är några av de uppdrag jag har genomfört i punktform (och vad beskriver inte vardagen bättre än några bilder från min vardag):

bild 1

  • Växelskåpsbyte; växelskåpet styr växlarna i gatan och i detta fall även värmen för att hålla dess isfria (se bild ovan).

bild 2

  • Byte av reläskydd (se bild ovan).

Bild 3

  • Teknisk kontroll och städning av nätstationer på kolmårdensdjurpark (se bild ovan).

bild 4

  • AMS städning och brytarunderhåll av nätstationer (se bild ovan).

bild 5

  • Leta kabelfel är en konst att bemästra, här mellan belysningsstolpar (se bild ovan)
  • Spårväg, som vi sysslar med på ONE Nordic i Norrköping, har allt som tiden gått blivit en större del av veckornas innehåll. Just nu håller vi på att byta defekta larmpaneler i likriktarstationerna och även en kraftsamling med översyn och testning av ljusbågsvakterna. Båda är viktiga framförallt ur ett säkerhetsperspektiv både för oss och för allmänheten.
  • Larmpanelbyte

Traineeprogrammet rullar på och nu är vi inne i en period med temat beredning. Denna praktik beskriver jag närmare i nästa blogginlägg.

Avslutningsvis, på bilden är jag och min traineekollega i Norrköping och tillika bollplank Sara, på studiebesök i Förbifart Stockholms projektet (se bild nedan). Nordic ONE Nordic har avtal med Trafikverket om att leverera tele- och säkerhetstekniska system under byggtiden av Förbifart Stockholm.

/Isak, projektledartrainee i Norrköping

bild 5