Gå till huvudinnehållet

Jessica: - De två senaste veckorna verkligen gått i utbildningens tecken

2021-03-18

”Tiden rusar fram och jag blir förvånad när jag inser att jag snart har varit en del av ONE Nordic i ett halvår. Jag reflekterar över hur starkt mitt arbetsteam är och hur kollegorna känns som familj, en familj som ger energi och skapar engagemang. Vi växer hela tiden och blir ständigt fler som jobbar med Ellevios elmätarbytesprojekt, både operativt såväl som med projektledning. Det är riktigt kul att vi blir fler och fler, men samtidigt är expansionen utmanande. Nya resurser ska få möjlighet att komma in i sina roller samtidigt som projektet rullar på i en allt högre takt. Många sätts på prov direkt med stora utmaningar och deadlines, men kämparanda det har vi gott om.

Jessica Nilsson Webb

Med det sagt har de två senaste veckorna verkligen gått i utbildningens tecken. Tillsammans med årets projektledartraineer (se bild nedan) tillbringades tre dagar på Johannesbergs Slott var vi fick delta i en projekt- och ledarskapsutbildning (extern utbildare). Dagarna var långa och intensiva, fyllda med nyttiga insikter och aha-upplevelser. Trevlig miljö, god mat och gott sällskap gav de rätta förutsättningarna för lärande genom både teori och praktiska övningar. Genom sitt engagemang och utmanade sätt att lära ut gav utbildaren oss förutsättningar att verkligen anamma de många lärdomar vi fick med oss från dagarna på slottet. Utbildaren skapade en medvetenhet om ens egna beteenden och om hur olika beteenden hos individer skapar olika förutsättningar, men även utmaningar när det gäller ledarskap. Vikten av att ta hänsyn till detta, för att inte gå miste om erfarenhet och kunskap, är en sak jag tar med mig från utbildningen.

Förra veckan var det så min egen tur att ställa mig längst fram i klassrummet, i detta fall för att hålla en utbildning för våra montörer. Då våra montörer utför installationer i många olika miljöer och däribland utsatta och särskilt utsatta områden (så som polisen definierat dem) fick montörerna en utbildning i hur de ska arbeta i dessa områden. Min tidigare erfarenhet som polis är naturligtvis en anledning till att jag fick hålla i utbildningen. Det var spännande att för första gången hålla i en utbildning och jag tog med mig tips från kursen jag precis deltagit i. Jag försökte även anamma en del av det sätt att interagera och lära ut som utbildaren under projekt- och ledarskaputbildningen visade oss prov på. Då jag i mitt dagliga arbete inte har så mycket kontakt med montörerna var det kul att under utbildningen få träffa dem lite mer.

I elmätarbytesprojektet jobbar vi vidare och framåt med uppstart av nya områden och mot milstolpar i form av ”antal uppsatta elmätare.” Min roll i projektet är knuten till just uppstart och avslut av de olika installationsområdena vi ska utföra elmätarbyten i. Jag är även inblandad i den övergripande planeringen av utrullningen, samt diverse andra sidouppdrag.

//Jessica

Gruppbild

Projektledartraineer på ONE Nordic; (bakre raden fr v) Jessica, Jon, (främre raden fr v) Stefan, Anna och Calle.