Gå till huvudinnehållet

Sara har fullt upp med ta fram nya avtal och att vara superuser

2020-01-08

Hej! Sara heter jag och jobbar som projektledartrainee i Norrköping tillsammans med Isak. verksamheten i Norrköping har gått på högvarv och våra montörer håller ett fantastiskt tempo. Därmed finns det mycket som jag kunnat bistå våra projektledare med. Bland annat har jag fått chansen att ta fram nya underhållsavtal vilket inneburit allt från kundbesök till kalkyler och avtalsformulering. Jag har också hjälpt till att beställa material, följa upp arbeten och fakturera kund. Genom många små mindre uppgifter har jag fått en bra överblick över hela verksamheten!

Sara Webb

Fält- och beredningspraktiken i höstas viktigt för förståelsen av det dagliga arbetet som projektledare

Under hösten har jag, precis som de andra traineerna, deltagit i fältpraktik följt av ett block med beredning. Under fältpraktiken fick jag se många olika delar av vår verksamhet men främst lära känna våra härliga montörer! Att lära känna montörerna och utöva praktiska moment i fält- och beredningspraktiken har varit nyttiga som förberedelse för att få förståelse för vilken typ av uppdrag jag ska projektleda.

Roligt uppdrag som super user för vårt nya affärssystem

Vidare har jag fått det roliga uppdraget att bli en superuser för vårt nya affärssystem som ska implementeras under 2020. Detta har gjort att jag fått en djupare förståelse i hur processerna inom företaget hänger ihop. Allt från att montörer ute i fält rapporterar in jobb till hur arbeten avslutas och faktureras. En utmaning som passar mig perfekt!

Beredning i Örebro

I november var jag och Isak uppe i Örebro för att lära oss mer om beredning inom elnät. Det var kul att få träffa folk på en annan etablering. Under beredningen fick jag bland annat göra platsbesök, upprätta kalkyl och rita in förslag på ny dragning av kabel. Platsbesök inför anslutning av fibercentral utanför Örebro.

/Sara, projektledartrainee i Norrköping