Gå till huvudinnehållet

Simon anser att det är bra testa på montörernas vardag för att bli en bra projektledare

2019-10-31

Nu har 9 veckor av Traineeprogrammet pågått och oj vad tiden går fort. Under de första 6 veckorna har jag varit ute på fältpraktik med montörerna. Det som jag tycker har varit mest givande är att montörerna gett mig mycket frihet att prova på alla arbetsuppgifter, vilket även har bidragit till att min förståelse för montörernas vardag har blivit bättre.

Simon Webb

Genom att prova på de olika arbetsuppgifterna ökar det förståelsen för vilka problem och hinder som kan dyka upp längst vägen i det alldagliga arbetet, vilket även kan ses som en nyckelfaktor för att lyckas som projektledare.

I ett av anslutningsprojekten som jag deltog i var vi tvungna att borra under vägen för att få över matarkabeln till ett markskåp. Det här projekt var mycket intressant och lärorikt att få vara delaktig i eftersom det innefattade många moment.

Traktor

För att ta oss under vägen använde vi oss av styrd borrning. Detta fick jag testa på tillsammans med montören Tomas.

Bild

När borrhuvudet tittde fram fäste vi rör som sedan fördes tillbaka samma väg. Rören används som skydd för kabeln som förläggs under vägbanan.

Bild 2Bild 3

Som sista steg sköt vi i kabel genom rören och anslöt dessa i kabelskåpet.Förutom att arbeta med anslutningar har jag även varit med och fält träd, kopplat in byggcentraler, skarvat kablar, förlagt nya kablar, letat och identifierat fel och avbrott på kablar, utsättningar, kopplat i stationer, varit med på felavhjälpning och så vidare. Efter dessa veckor med montörerna kan jag med all säkerhet säga att en montörs vardag aldrig är hugget i sten gällande arbetsuppgifter. Vad som helst kan dyka upp under dagen. Jag vill passa på och rikta ett stort tack till montörerna Tomas, Robert, Mikael och Joakim som tagit väl hand om mig under dessa 6 veckor. Nu börjar nästa steg i Traineeprogrammet där jag ska tillbringa 6 veckor med beredningsteknikerna. Jag återkommer i nästa blogginlägg vad detta innebär 😊 ...

/Simon, projektledartrainee i Örebro