Gå till huvudinnehållet

Lapplands Elnät i exklusivt samarbete med W3 Energy när Europas största vindkraftpark ska underhållas

2021-03-26

W3 Energy AB skrivit ett treårigt kontrakt med Markbygden Net AB gällande drift och underhåll av den elektriska infrastrukturen i Markbygden 1101 - Europas största vindkraftspark på land. De operativa drift och underhållstjänsterna i fält utförs tillsammans med samarbetspartnern Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic.

Lapplands Elnät har erhållit uppdraget att utföra felavhjälpning, planerat underhåll och rondering av dels en 400/170/36 KV fördelningsstation, dels på luftledningarna som förbinder fördelningsstationen och parkens mindre ställverk. Det är Markbygden Net som äger den elektriska infrastrukturen som kopplar samman Markbygden 1101 (Europas största landbaserade vindkraftspark) med det svenska stamnätet.

- Lapplands Elnät är sedan tidigare en etablerad leverantör inom området att förlägga den elektriska infrastrukturen i vindkraftparker. Men, det är nu oerhört roligt att vi även vinner fler och fler nya marknadsandelar inom området drift och underhåll av vindparkers elektriska infrastrukturer i norra Sverige. Samarbetsavtalet med W3 Energy gör oss nu till en stark spelare att räkna med även inom detta område, säger Tomas Ölvebring, vd på Lapplands Elnät.

För frågor kontakta:

Tomas Ölvebring
Tel:  +46 (0)70-322 19 71
Email: tomas.olvebring@lapplandselnat.se