Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic vinner fortsatt förtroende från Trafikverket

2015-06-16

Trafikverket Distrikt Nord fortsätter att välja ONE Nordic som leverantör för drift och underhåll av icke linjebundna kraftförsörjningsanläggningar.

DSC 4802 Prv

Det nya avtalet som löper på fyra år med start i maj 2016 har en möjlighet till förlängning två plus två år.

Lapplands Elnät som ingår i ONE Nordic koncernen är involverade i affären som sträcker sig från Treriksröset längst upp i norr och ner till Sollefteå i Västernorrland.

"Sju till åtta medarbetare kommer arbeta i avtalet framöver och redan i höst startar vi upp med att utbilda personalen för att uppstarten ska bli så bra som möjligt", säger Palle Ronnebäck, Regionchef Region Norr ONE Nordic.