Gå till huvudinnehållet

Fortum förlänger avtal med ONE Nordic som bedöms vara värt 350 Msek

2022-02-22

År 2019 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2020-2022 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Fortums 119 vattenkraftkraftstationer, 232 dammar samt 209 aggregat i Gullspångsälven, Klarälven, Ljusnan, Ljungan, Dalälven, Indalsälven och Ångermanälven. Nu har Fortum valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till januari 2024 med en innestående option på ytterligare 1 år. Det förlängda avtalet är värt runt 350 miljoner kronor.

Istock 507277772 Vattenkraftverk Webb

− Det förlängda avtalet är en fjäder i hatten för ONE Nordic vattenkraftverksamhet. Med över 230 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften är ONE Nordics affärsområde Hydro ett av Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn. ONE Nordic tillhandahåller tekniska tjänster och entreprenader från tidiga skeden, såsom koncept och förstudier, till genomförande och implementering samt uppdrag inom drift och underhåll. Detta inkluderar expertis från alla tekniska områden som t.ex. dammsäkerhet och -teknik, mekanik, automation, luckturbin- och generatorteknik samt el- och kontroll, säger Jörgen Vidström, VD One Nordic Hydro.

- Vi valde att förlänga avtalet ytterligare en period då vi är väldigt nöjda med ONE Nordics arbete. ONE Nordic har visat att de har förståelse för Fortums mål och utmaningar i framtiden. Även ONE Nordics strategiska fokus på och hårda arbete med säkerhet, operativ effektivitet och KPI:er motsvarar våra förväntningar. Vidare är ONE Nordic Hydro en stark partner i att fortsätta utveckla vårt underhåll samt vår gemensamma arbetsmiljöresa Beyond Zero, säger Katarina Atteryd Eckerwall, chef för Fortums vattenkraftsanläggningar.