Gå till huvudinnehållet

Fortum förlänger avtal med ONE Nordic!

2023-02-06

Efter tre lyckosamma år med ONE Nordic som leverantör avseende drift och underhåll för ett stort antal av Fortums vattenkraftsstationer, förlängs nu avtalet med ytterligare ett år. Det förlängda avtalet är värt runt 350 miljoner kronor.

ONE Hydro Fortum

2019 vann ONE Nordic AB ett prestigefullt treårsavtal, 2020-2022, med option 2023 och 2024, avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer för Fortum.

Nu har Fortum valt att förlänga avtalet en andra gång, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till December 2024.

Anläggningarna det gäller är Fortums samtliga anläggningar i Sverige, 111 vattenkraftkraftstationer (198 aggregat) samt 216 dammanläggningar.

”Det förlängda avtalet är en fjäder i hatten för ONE Nordics vattenkraftverksamhet. Det visar att vi är en ledande aktör inom vattenkraftsektorn. Med över 240 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften är ONE Nordics affärsområde Hydro ett av Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn”.

Jörgen Vidström, affärsområdeschef ONE Hydro

I och med den här affären kommer ONE Hydro behöva rekrytera ytterligare 20 medarbetare till anläggningarna i mellersta och norra Sverige löpande under året. Montörer, projektledare och experter inom energibranschen är en bristvara och rekryteringsprocessen är inledd.

ONE Nordic Hydro är ett dotterbolag till ONE Nordic. De tillhandahåller tekniska tjänster och entreprenader inom vattenkraft. Allt från tidiga skeden, såsom koncept och förstudier, till genomförande och implementering samt uppdrag inom drift och underhåll. ONE Hydros erbjudande inkluderar expertis från alla tekniska områden som till exempel dammsäkerhet, driftledning, mekanik, automation, turbin och generatorteknik samt el och kontroll. Det är ett heltäckande erbjudande som inkluderar hela värdekedjan från underhållsplanering av anläggningar till ansvar för driftcentraler.