Gå till huvudinnehållet

Nytt avtal med Ellevio i Edsbyn

2022-10-17

1 oktober startade vi ett nytt avtal tillsammans med Ellevio i Edsbyn nära Bollnäs, ett tilläggsavtal till vårt befintliga B-avtal för Västra Svealand.

Ellevio 2

I avtalet ingår mindre om- och tillbyggnader, service och underhåll av lokal- och regionnät, servicearbeten med schakt samt beredskap och felavhjälpning.

Bakgrunden är att Ellevio förvärvat Elektra Elnät hösten 2021, ett nätområde beläget i Hälsingland med ca 4 000 kunder. I början av 2022 hörde Ellevio av sig till oss och frågade ifall vi var intresserade av att hjälpa dem med ovan nämnda tjänster samt överta befintlig personal.

Detta var vi givetvis intresserade av och vi satte ihop en anbudsgrupp.

Anbudsarbetet som utfördes i konkurrens med övriga B-avtalsentreprenörer resulterade i ett intentionsavtal som signerades i slutet av april och tilläggsavtalet signerades i mitten av maj med avtalsstart 1 oktober

I och med detta har vi fått fyra nya erfarna och duktiga lokalnätskollegor som kan och känner till det lokala nätet utan och innan. Vi har också fått in en ”talang” från Mätarutrullningsprojektet som anställts som Projektledare för avtalet, Freddy Valfridsson.

På bilden ser vi en av de nya kollegorna, Torbjörn Asph, som vid detta tillfälle håller på men en nyanslutning av HSP till en ny telemast, en kabelförläggning på ca: 2 km upp på ett berg där masten ska stå.

Vi på ONE Nordic, och i synnerhet avdelningschef Fredrik Jonsson hälsar de nya kollegorna varm välkomna till ONE Nordic.