Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic använder drönare vid felsökning på E.ONs kraftledningar

2019-07-08

I en ny typ av felsökningsprojekt provar nu E.ON drönarteknik tillsammans med ONE Nordic för att kontrollera stolpar, linor och isolatorer på kraftledningar. Under våren har de testat den nya tekniken i ett pilotprojekt på Öland.

Pilotprojekt Eon Web

Med hjälp av drönare kan man kontrollera stolpen visuellt, med värmekamera och laser, in i minsta detalj vid en och samma flygning. E.ON och ONE Nordic testade under våren drönartekniken på en 50kV ledning på södra Öland, som av okänd anledning drabbats av flera avbrott den senaste tiden. Resultatet blev att de hittade tre skadade isolatorer, som nu ska bytas ut. Bild- och filmmaterialet från flygningen ska även att användas för projektering av fågelskydd på ledningen, då vi samtidigt misstänker att stora fåglar som flyger in i linorna också kan vara en möjlig felorsak.

Pilotprojektet har utförts av ONE Nordic, som i sin tur har anlitat det spanska drönarföretaget HEMAV, som har stor erfarenhet av liknande projekt runt om i världen. E.ON siktar mot att denna arbetsmetod med drönare kommer bli en välanvänd och beprövad teknik inom en snar framtid.

- I pilotprojektet på Öland har vi använt en av de större drönarna på marknaden. Det är en riktigt stor pjäs som mäter dryga metern mellan propellrarna. Startvikten med vår bestyckning av kameror och laser är cirka 9,5 kilo, men med annan bestyckning kan drönaren ha en startvikt på upp till 25 kilo. Drönaren kan flyga långt, men avståndet begränsas av dagens regelverk som anger att flygning måste ske inom synhåll. I praktiken innebär det en sträcka på cirka 500 meter. Eftersom vi flyger i ledningens båda riktningar, kan vi med dagens regelverk ändå täcka in cirka en kilometer ledning vid varje start, säger Joakim Johansson, Marknadsdirektör på ONE Nordic och kundansvarig för E.ON.

Felsökningen går till som så att varje meter av linorna, stolpar med isolatorer, jordlinor och annat kontrolleras ur flera vinklar från stolptopp till mark. Ledningsgatan scannas med laser och avstånd beräknas till vegetation, byggnader och annat i ledningens närhet. Varje flygning kräver två operatörer, en pilot som flyger drönaren och en kameraoperatör.

Projektet på Öland har skötts av personal från ONE Nordic.Den här typen av drönarprojekt är tillståndspliktiga, vilket E.ON har sökt och fått från Transportstyrelsen. E.ON har nu tillstånd att utföra denna typ av projekt kopplat till deras elnät i hela Sverige och i höst planerar de för fler projekt liknande Öland.