Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic etablerar sig i Finland – förvärvar Enerims Smart Metering verksamhet

2022-12-02

Vi har förvärvat finska Enerims Smart Metering verksamhet. Verksamheten omsätter ca 100 MSEK, 22 medarbetare och levererar smart metering tjänster, insamling och analys, till kunder över hela Finland.

Enerim ONE Nordic6

I samband med förvärvet tar ONE Nordic över 22 medarbetare, kund- och leverantörsavtal, systemstöd samt leveransansvar för ca 35 kunders insamling och kvalitetssäkring av mätvärden. Enerim levererar idag mätvärden från ca 650.000 el- och fjärrvärmemätare över hela Finland. Enerims kunder är framför allt elnätsägare (DSOer) men även fjärrvärmebolag och industrikunder. Förvärvet planeras vara fullt genomfört den 1 februari 2023.

”ONE Nordic är oerhört glada över att ha nått en överenskommelse med Enerim om att förvärva deras Smart Metering verksamhet. Förvärvet ger ONE Nordic ett starkt fotfäste på den finska marknaden och en möjlighet att återanvända alla de lärdomar vi har erhållit genom de Smart Metering projekt ONE Nordic har eller håller på att genomföra i Sverige. Vi är idag Sveriges största leverantör av Smart Metering tjänster med bla ansvaret att installera över 1,7 miljoner smarta elmätare och ansvara för insamlingen av mätvärden från 1,1 miljoner elmätare i Sverige.

Vi ser fram emot att tillsammans med Enerims duktiga medarbetare erbjuda den finska marknaden, som nu står i begrepp att upphandla andra generationens smarta elmätare, alla de lärdomar, koncept och erfarenheter vi har dragit i Sverige” säger Magnus Hasselgren, regionchef Specialisterna ONE Nordic

”ONE Nordic är en stark och etablerad nordisk leverantör som kommer vidareutveckla och växa Enerims Smart Metering verksamhet i Finland tillsammans med våra duktiga medarbetare. Enerim kommer nu fortsätta att investera i och fokusera vårt arbete på våra två affärsområden End User Market och Wholesale Markets i syfte att stärka vår position i både Finland och de övriga Nordiska länderna” säger Pentti Unkuri, CEO Enerim.