Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic får förlängt förtroende av Sydkraft Hydropower

2021-10-25

År 2018 vann ONE Nordic AB det prestigefulla treårsavtalet 2019-2021 avseende drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av Sydkraft Hydropowers vattenkraftanläggningar i Ätran samt i Mörrumsån/Ronnebyån. Nu har Sydkraft Hydropower AB (Uniper) valt att förlänga avtalet, vilket innebär att ONE Nordic säkrat avtalet fram till 31 januari 2024. Det förlängda avtalet är värt runt 20 miljoner.

Istock 507277772 Vattenkraftverk Webb

- Vi är mycket stolta och glada över det förlängt förtroende från Sydkraft Hydropower. Avtalet visar att vi har ett starkt och attraktivt erbjudande inom underhåll, projekt och tekniska specialisttjänster inom vattenkraftsegmentet. ONE Nordic arbetar både med storskalig och småskalig vattenkraft och med över 230 medarbetare enbart dedikerade till vattenkraften driver ONE Nordic Sveriges största och ledande ingenjörs- och serviceverksamheter inom vattenkraftsektorn. Vattenkraften är ett spännande och strategiskt viktigt område för ONE Nordic. Då vattenkraftens betydelse för energibalanseringen i Sverige ökar allt mer, är vi med och satsar och arbetar tillsammans med vår kunder för att modernisera svensk vattenkraft genom att effektivisera, renovera och digitalisera vattenkraftanläggningar och ta fram nya smarta tekniska koncept. Det är hårt tryck på marknaden och därför utökar vi vårt tekniska specialistteam än mer och söker ett 10-tal ingenjörer, säger Jonas Arvidsson, vd för ONE Nordic.

- Vi valde att lösa in optionen på ytterligare tre år då vi är väldigt nöjda med ONE Nordics arbete. ONE Nordic har visat att vi har förståelse för Sydkraft Hydropowers mål och utmaningar i framtiden. Även ONE Nordics strategiska fokus på och hårda arbete med operativ effektivitet och SLA (service level agreement) motsvarar våra förväntningar, säger Oscar Janderberg, ansvarig Kraftverk Söder på Sydkraft Hydropower.