Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic moderniserar elsystem och kontrollutrustning i vattenkraftstationen Klåvben i Ronnebyån

2022-01-13

ONE Nordics vattenkraftexperter har genom att modernisera elsystem och kontrollutrustning i den gamla vattenkraftstationen Klåvben i Ronnebyån (uppstartsår 1949) ökat dess produktionseffekt från 2,8 MW till 3,0 MW, ökat driftsäkerhet och tillgänglighet samt förbättrat driftövervakningen. Ett sådant effekttillskott i energiproduktionen vintertid är förstås mycket välkommet, speciellt i dessa energibristtider.

För att kunna öka effekten i föråldrade vattenkraftverk handlar det om att bygga om turbiner, vattenvägar och relaterade system för att klara större vattenflöden. I detta projekt har ägarna Klåvben AB valt att modernisera turbinstyrningen (utfört av Turab AB och ONE Nordic AB). Man har också anlitat ONE Nordic för att byta ut och modernisera elsystem och kontrollutrustning, anpassa intagslucka och utskovslucka till det nya styrsystemet samt utföra övrigt nödvändigt elarbete gällande ställverk, transformatorer och kabelförband.