Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic och Ellevio har nått en viktig milstolpe

2021-03-22

ONE Nordic har nu enligt plan installerat och driftsatt 100 000 av Ellevios totalt 960 000 nya smartare elmätare. Med nu 100 000 smarta elmätare på plats kan Ellevio och ONE Nordic med tillförlitlighet se att prestandan i den nya infrastrukturen för mätdatainsamling är oerhört pålitlig och framgångsrik. Det är en viktig milstolpe för framtiden. En pålitlig infrastruktur för mätdatainsamling är en avgörande komponent för Ellevio nu påbörjade utveckling av det smarta elnätet som ska se till att kunderna alltid får el på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt.

- ONE Nordic har installerat och levererar en stabil infrastruktur för vår mätvärdesinsamling. En pålitlig infrastruktur för insamling av mätdata är en grundförutsättning för oss. och att vi kan använda data från systemet för att göra elnätet mer effektivt och tillförlitligt. Dessutom är de smarta mätarnaen mycket viktig och avgörande pusselbit i utvecklingen av det framtida smarta elnätet, vilket i sin tur är en förutsättning för att kunna möta framtidens ökade elbehov i ett fossilfritt samhälle, säger Henrik Hagberg, programansvarig på Ellevio

- Vi ser en ökad efterfrågan av teknologier inom mätdatainsamling som erbjuder en kombination av lång räckvidd, leveranssäkerhet, energieffektivitet och som möjliggör utveckling av smarta digitala lösningar för både hem och klimat. Det framgångsrika helhetskonceptför för mätdatainsamling som Ellevio har upphandlat av ONE Nordic inkluderar nya smarta elmätare som kommunicerar med NB-IoT-teknik samt ONE Nordics ONE AMI-system (Advanced Metering Infrastructure för mätdatainsamling). Att vi nu installerat 100 000 smarta elmätare som kommunicerar med NB-IoT-teknik* åt Ellevio innebär att det är den hittills största NB-IoT-installationen i Norden. Med den nya NB-IoT-tekniken, som möjliggör maskin-till-maskin-kommunikation, skapas helt nya möjligheter att utveckla tjänster och lösningar för det uppkopplade och smarta framtida energisamhället. Vi ser därför att NB-IoT är en förutsättning i framtidens mätdatainsamling och för att elnätsägarna ska kunna skapa en stabil och smart eldistribution i ett framtida fossilfritt samhälle. Nu ser vi fram emot att installera ytterligare 860 000 smarta elmätare åt Ellevio i resterande delar av Stockholm och i övriga delar av mellersta Sverige. Arbetet ska stå klart 2023, säger Anders Malmberg, Affärsområdeschef Mätteknik på ONE Nordic.

  • Ellevios nya mätarna använder NB-IoT för kommunikation, vilket är en del av befintlig LTE-teknik (4G). Mätarna kommunicerar enbart vid anrop från huvudsystemet. Resten av tiden är de i vilo/sov-läge.