Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic sköter den offentliga belysningen i Kalmar län

2022-05-24

Trafikverket har anlitat ONE Nordic AB för att sköta drift och underhåll av den offentliga belysningen i Kalmar län. Den offentliga belysningen omfattar cirka 10 000 ljuspunkter som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Avtalet är värt cirka 20 miljoner kronor och gäller under perioden 2022-2023, med en möjlig förlängning på 4 år. Avtalet med Trafikverket innebär att ONE Nordic stärker sin position i regionen och kommer rekrytera flertalet belysningsmontörer och projektledare i Kalmar län.

Belysning Webb

Enligt avtalet ska ONE Nordic ansvara för att utföra förebyggande underhållsåtgärder, byten av ljuskällor, inspektioner, felavhjälpning vid eventuella skador på belysningsanläggningarna samt drifta belysningscentraler och sköta beredskap dygnet runt. I avtalet ingår också tjänster inom reinvestering i ny offentlig belysning vilket innebär arbete med kabelförläggning och montering av nya stolpar och armatur.

- ONE Nordic var en av ett fåtal aktörer som kvalificerade sig och uppfyllde de hårt ställda kraven i upphandlingen både avseende teknisk förmåga, kvalitet och miljöarbete samt konkurrensmässig prisbild. Med denna affär utökar ONE Nordic vår marknadsandsandel dels i regionen, dels inom belysningssektorn var vi är en av de ledande entreprenörerna i Sverige. Målet är att säkerställa att länets belysningsanläggning är i drift dygnet runt. En väl fungerande belysningsanläggning bidrar till en god trafiksäkerhet och till Trafikverkets nollvision, säger Jonas Fröberg, Regionchef Syd på ONE Nordic.