Gå till huvudinnehållet

ONE Nordic vinner betydande ramavtalsupphandling med E.ON

2021-05-10

Nu är avtalet avseende ONE Nordic AB som huvudentreprenör för lokalnätstjänster i två avtalsområden undertecknat med E.ON Energidistribution AB. De tilldelade avtalsområdena är Södra Skåne och Örebro. Avtalet gäller under kommande ramavtalsperiod 2022-2025 och är värt över 800 miljoner SEK.

Martin H Och Jonas A

Jonas Arvidsson, vd för ONE Nordic, ser fram emot ett fortsatt samarbete.
- Avtalet är oerhört betydelsefullt för oss. Att E.ON väljer att förnya avtalen i Södra Skåne och Örebro med oss ännu en avtalsperiod visar att vi kan erbjuda en konkurrenskraftig och attraktiv tjänst som vi nu får chansen att utveckla än mer tillsammans med E.ON. Första prioritet för oss är alltid säkerheten – alla medarbetare ska komma hem säkert efter en arbetsdag. Men vi lägger också väldigt stort fokus att leverera på E.ONs uppsatta SLA-krav (Service Level Agreement - den kvalitetsnivå en leverans ska hålla) för att E.ON ska kunna bibehålla en hög slutkundnöjdhet. Vi vet att leveransen uppskattas bland slutkunden om den sker i rätt tid, med rätt kvalitet, korrekt dokumentation och information samt med en kontinuerlig dialog, säger Jonas Arvidsson.

- E.ONs mål i upphandlingen har varit att säkra leverans i rätt tid, bättre avtalsuppfyllelse och säkrare arbetsplatser. E.ON har med det nya ramavtalet med ONE Nordic lagt grunden till en bra leverans. Under tidigare avtalsperiod har ONE Nordic visat på väldigt goda SLA-nivåer och ett fint säkerhetsarbete och vi ser fram emot ett fruktbart samarbete ännu en avtalsperiod, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution.

I avtalet som huvudentreprenör för lokalnätstjänster ingår drift och underhåll samt mindre om- och tillbyggnationer av E.ON:s elnät och nätstationer i Södra Skåne och Örebro, samt att utföra anslutningsärenden och kundnära mättjänster, att ansvara för god elkvalitet i anläggningarna och att sköta ledningsinformation. I uppdraget ingår även beredskap 24/7.