Gå till huvudinnehållet

ONE Nordics elmätarmontörsskola har hittills slussat in 190 talanger till energibranschen

2021-12-14

ONE Nordic är stolta över att vi under de två senaste åren har skolat in 190 talanger till att bli elmätarmontörer - och på så vis har kunnat ta ett socialt ansvar för att slussa in morgondagens arbetskraft till energibranschen.

- Detta har vi haft möjlighet att göra när vi har bemannat våra elmätarbytesprojekt för Ellevio, E.ON och Kraftringen. Och vi kommer behöva ytterligare ett 60-tal elmätarmontörer under 2022. Kompetensinflöde till energibranschen är den mest kritiska faktorn om Sverige ska kunna genomföra energiomställningen för ett fossilfritt Sverige i enlighet med de tidplaner som riksdagen fastställt, säger Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic.

- Majoriteten av dessa 190 killar och tjejer har via elmätarmontörsjobbet fått in en fot på arbetsmarknaden. De flesta kommer direkt från El- och energi på gymnasiet alt. eftergymnasiala utbildningar och har haft svårt att hitta LIA-platser (lärande i arbetet) under rådande pandemi. LIA är ett krav i dessa yrkesutbildningar för att få godkänd examen. Därmed har jobbet som elmätarmontör hos ONE Nordic varit ett bra steg för dem att skaffa sig praktisk arbetslivserfarenhet. Då vårt grundkrav för jobbet är grundläggande ellära har samtliga kommit in med denna utbildningsbakgrund. ONE Nordic har sedan byggt på med ett eget flerdagars utbildningsprogram (teoretisk och praktisk) inom just mätarbyten. Vi har också haft möjlighet att ge nyanlända med elteknisk bakgrund en fot in på arbetsmarknaden. Att man då har haft grundläggande kunskap i svenska språket har dock varit ett måste p.g.a. fackmannakrav och kundkontakter i jobbet, säger Andrea, rekryteringsansvarig på ONE Nordic.

ONE Nordic har i uppdrag av elnätsbolagen Ellevio, E.ON och Kraftringen att byta ut deras ungefär 2 miljoner elmätare i södra, mellersta och norra Sverige mellan åren 2020 och 2023. Riksdagen har beslutat att Sveriges totalt dryga 5 miljoner elmätare ska bytas ut före 2025. De nya smarta elmätarna bidrar till utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige.

LÄS MER OCH SÖK JOBBET SOM ELMÄTARMONTÖR