Gå till huvudinnehållet

ONE Nordics vd i workshop med bl.a. energiminstern om energibranschens kompetensutmaningar

2021-06-03

ONE Nordics vd Jonas Arvidsson är en av referenspersonerna när Installatörsföretagen anordnar en workshop den 15 juni med fokus på energiomställningen; ”Hur ska klimat- och energiomställningen kunna genomföras med de stora kompetensutmaningar som vi tillsammans står inför?”. Installatörsföretagen samlar tillsammans med Regeringskansliet och andra branschorganisationer samhällsengagerade personer i näringsliv, myndigheter, departement och ungdomsorganisationer. En av deltagarna är Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

200826Jonasarvidsson 2 Small

Om Sverige ska kunna genomföra energiomställningen i enlighet de tidplaner som Riksdagen fastställt ska Sverige inom 25 år ska vara klimatneutralt – och redan inom tio år ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det gör frågan om kompetens till en av de mest kritiska faktorerna. Kompetensförsörjning måste därför ingå i alla berörda aktörers kort- och långsiktiga planering. Energibranschen har redan idag svårt att rekrytera kompetenta medarbetare och företagen kannibaliserar i stor utsträckning på varandra, exempelvis sker ca 70 procent av alla rekryteringar genom att personer byter arbetsgivare inom branschen. Orsakerna är bland annat brist på utbildningsplatser och utbildningsorter, brist på kompetenta lärare samt bristande intresse för teknikyrken. Ovanpå dessa svårlösta utmaningar läggs nu en snabb teknisk och marknadsmässig utveckling där byggnader blir en aktiv del i ett integrerat energisystem, både som prosumenter och som leverantörer av flextjänster för ökad systemstabilitet. Det behövs därför redan nu nya kompetenser för att utveckla och bygga framtidens tekniska system och tjänster inom energiområdet.

- Att attrahera nästa generations medarbetare är ödesfråga för energibranschen. För att locka fler till energibranschen driver ONE Nordic därför sedan flera år tillbaka ett flertal projekt; traineeprogram, lärlingsprogram samt skol-, kund- och branschsamarbeten, säger Jonas.