Gå till huvudinnehållet

Stockholms Stad har valt ONE Nordic ännu en avtalsperiod för att sköta gatubelysningen i huvudstaden

2023-02-09

ONE Nordic AB har ingått ett avtal med Stockholms Stad där ONE Nordic ska utföra löpande drift och underhåll av gatu-, park- och torgbelysning i Stockholms Västerort (Bromma, Hässelby, Vällingby, Rinkeby, Kista, Spånga och Tensta). Avtalet gäller fram till 2024-03-31 med option om förlängning ytterligare 2+2 år.

DSCF5690

Västerorts belysningsanläggning innefattar 42 000 ljuspunkter och enligt avtalet ska ONE Nordic bl.a. ansvara för genomförandet av underhållsåtgärder så som felavhjälpning, byte av ljuskällor, armaturer och rostskadade stolpar samt åtgärda kabelfel och trafikskador.

- Vi är glada över att Stockholm stad har valt att arbeta med ONE Nordic ytterligare en avtalsperiod. Vi har länge varit en leverantör till Stockholms Stad inom underhåll av stadens belysning- och trafikanläggningar och är med andra ord väl införstådda i vad som skapar en fungerande stadsmiljö för stadens invånare. Belysningssektorn är en viktig affär för ONE Nordic och avtalet visar att vi är konkurrenskraftiga inom regionen samt att vi är ett av landets ledande företag inom segmentet, säger Magnus Höglund, avdelningschef i Service Stockholm EBT (elnät, belysning & trafik) på ONE Nordic.