Gå till huvudinnehållet

Svenska kraftnät ger ONE Nordic förtroendet att underhålla de viktiga stationerna i stamnätet

2020-11-12

ONE Nordic vann i en omfattande upphandling Svenska kraftnäts (SVK) förtroende att underhålla en avancerad omriktarstation som möjliggör överföringen mellan Sverige och Polen. ONE Nordic vann också ett prestigefullt förnyat förtroende att underhålla transformator- och kopplingsstationerna i mellersta Norrland. Avtalen gäller mellan åren 2021-2024.

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Det svenska stamnätet består av cirka 17 000 km kraftledningar, drygt 200 transformator- och kopplingsstationer samt flera utlandsförbindelser. Underhållet av dessa anläggningar är oerhört viktigt för att kunna garantera en säker leverans av el ut i Sveriges alla hörn. SVK anlitar elkraftentreprenörer för att sköta underhållet i dessa anläggningar.

ONE Nordic är den entreprenör som har fått uppdraget att underhålla de stationer som transformerar elen som produceras i vatten- och vindkraftverken i mellersta Norrland. ONE Nordic har även fått ansvar för den avancerade omriktarstationen som möjliggör överföringen mellan Sverige och Polen. I stationen sker omvandlingen mellan svenska stamnätets växelström och sjökabelns likström. Spänningsnivån i kabeln är 450 kilovolt och effekten 600 megawatt motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor. Underhållet handlar om att se över, optimera och sköta den fysiska utrustningen i stationerna.

- Vi är oerhört glada och stolta över dels det förnyande uppdraget i nord, dels det nya uppdraget i syd. Avtalet med SVK är en stor fjäder i hatten för ONE Nordic och visar på att vi är en av de starkaste elkraftentreprenörerna på marknaden. Med etableringar från norr till söder i Sverige och med extremt kompetenta medarbetare vinner vi konstant ny mark och förnyade förtroenden från våra kunder. Det är en oerhört spännande bransch vi arbetar inom där vi får vara med och att bygga och underhålla Sveriges energiinfrastruktur och utveckla ”det nya energisamhället”, säger Jonas Arvidsson, vd på ONE Nordic.