Gå till huvudinnehållet

Svevia tilldelar ONE Nordics dotterbolag Lapplands Elnät stororder inom vindkraftsektorn

2022-05-30

Eolus Vind AB (Eolus) tillsammans med Hydro Rein etablerar just nu Stor-Skälsjön vindkraftspark* som är belägen strax utanför Slättmon. Svevia har erhållit uppdraget att genomföra arbeten med avverkning samt byggnation av vägar, kranplatser, fundament och ett internt elnät. Som underentreprenör till Svevia ska Lapplands Elnät AB, dotterbolag till ONE Nordic, bygga det interna elnätet genom att leverera och skarva 126 km kabel samt koppla elnätet till vindkraftturbiner och kopplingsstationer. Ordervärdet för Lapplands Elnät uppgår till närmare 75 MSEK. Projektet startar under Q2 2022 och ska vara färdigställt Q4 2023.

- Med flertalet liknande uppdrag i ryggen stärker avtalet med Svevia ytterligare Lapplands Elnäts position som en av de ledande aktörerna inom vindkraftsektorn i Sverige inom elektrifiering av vindkraftparker. Lapplands Elnät är även ledande inom drift och underhåll av interna elnät i vindkraftparker. Vindkraften är en viktig energikälla för att uppnå Sveriges mål om förnybar energi. Riksdagen har slagit fast ett mål om 100% förnybar elproduktion till år 2040, vilket gör att vindkraftens betydelse kommer att öka markant under kommande 20-års period. Vi har en spännande tid framför där vi vill vara med och bygga det nya fossilfria energisamhället. Vindkraftaktörernas massiva investeringsprogram börjar märkas redan nu då det är många upphandlingar ute på marknaden där Lapplands Elnät är med och konkurrerar. säger Tomas Ölvebring, vd på Lapplands Elnät.

Om Lapplands Elnät AB
Lapplands Elnät är verksamt inom energisektorn i norra Sverige och är en ledande leverantör av drift- och underhållstjänster samt entreprenadprojekt inom lokal- och regionnät samt vindkraft. Bolaget ägs till 60 procent av ONE Nordic koncernen och till 40 procent av Lapplands Eltjänst AB. Lapplands Elnät är organisatoriskt ett dotterbolag under ONE Nordic koncernen. Bolaget är etablerat på ett flertal orter i norra Sverige och huvudkontoret ligger i Jokkmokk.

*Vindkraftsparken Stor-Skälsjön kommer bestå av 42 stycken vindkraftverk med en total höjd om cirka 200 m och en rotordiameter om 170m. Den uppskattade produktionen från parken uppgår till cirka 800 GWh och energin kommer att köpas av Hydro. Källa: Stor-Skälsjön - Eolus (eolusvind.com)