Gå till huvudinnehållet
Wind Turbines Sustainable Energy 2022 03 05 02 19 34 Utc

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om ansvarsfullt företagande. ONE Nordic vill vara en respekterad aktör i förverkligandet av det vi på ONE Nordic kallar för "Det nya energisamhället".

Det nya Energisamhället för nästa generation

Nuvarande energi- och elrelaterad infrastruktur i samhället behöver uppgraderas och moderniseras för att klara EU:s klimat- och energimål för 2030*. Det föreligger även en allmän efterfrågan på ökad kapacitet, optimering och driftsäkerhet. Det är denna pågående och framtida uppgradering/modernisering som vi på ONE Nordic kallar ”Det nya energisamhället”. Vårt mål är att ligga i täten och bistå energiproducenter, energidistributörer och energianvändare att bygga nya, samt att modernisera och optimera befintliga anläggningar/överförings- och distributionssystem så att de dels följer senaste miljö-, kvalitets- och lagkrav, dels att de blir så energieffektiva som möjligt.

Samhällsansvar

Samtidigt som energibranschen står inför ett paradigmskifte med stora framtida satsningar inom energiinfrastruktur, är kompetensbristen ett faktum i hela branschen. För att uppfylla behovet av kompetensinflöde driver ONE Nordic ett flertal projekt för att locka fler unga till energibranschen; traineeprogram, lärlingsprogram, skol-, kund- och branschsamarbeten. På så sätt tar ONE Nordic ett samhällsansvar för branschen och framtidens energisamhälle.

Grundläggande riktlinjer i arbetet med CSR

I CSR-arbetet har ONE Nordic valt att följa FN:s principer för ansvarsfullt företagande, FN Global Compact**, samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Dessa principer fungerar som fundament för våra riktlinjer för Corporate Social Responsibility. I linje med vår Inköpspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Etiska kod samt Miljö- och kvalitetspolicy, avser ONE Nordic att agera i linje med rådande regelverk och våra intressenters förväntningar. Vårt mål är också att i vårt CSR-arbete agera i linje med våra grundvärderingar; engagemang, ansvar och kompetens.

*EU-ländernas ledare enades i oktober 2014 om nya klimat- och energimål för 2030: 1. 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, 2. 27 procent förnybar energi, 3. 27 procent bättre energieffektivitet. https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sv

** För mer information om FN Global Compact se Inköpspolicyn.