Gå till huvudinnehållet
Driftkommunikation

Det nya energisamhället

ONE Nordic bygger Det nya energisamhället för nästa generation

Inom ONE Nordic koncernen talar man om Det nya energisamhället och hur vi tillsammans ska möta de energi- och elrelaterade infrastrukturella behov och krav som nu accelererar både när det gäller produktion, distribution, energieffektivisering och användning av energi.

Stort förnyelsebehov

Energiförbrukningen i Sverige och övriga världen ökar stadigt varje år. Orsaken är bland annat den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Mot detta står en infrastruktur som inte riktigt hängt med. Förnyelsebehovet är stort och många energianläggningar har behov av renovering och uppgradering. Härtill skriker marknaden efter energieffektiva lösningar för att nå EU:s klimat- och energimål för 2030*. Beställarna på marknaden i Sverige planerar därför för kraftiga investeringar de närmaste tio åren. En del siffror pekar på investeringar på flera hundra miljarder kronor bara i Sverige, framför allt i stam- och regionnät, men också i nya stationer, vindkraft, vattenkraft och värme.

– Energibranschens massiva investeringsprogram börjar märkas redan nu då det är många upphandlingar ute på marknaden där ONE Nordic är med och konkurrerar, säger Jonas Arvidsson, CEO och koncernchef för ONE Nordic.

*EU-ländernas ledare enades i oktober 2014 om nya klimat- och energimål för 2030: 1. 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, 2. 27 procent förnybar energi, 3. 27 procent bättre energieffektivitet. https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_sv