Gå till huvudinnehållet
Sege 1 Header

Samhällsansvar

CSR genom utbildning

Vårt mest konkreta arbete med samhällsansvar, CSR, bedriver vi inom utbildningssektorn. Parallellt med paradigmskiftet inom energisektorn är kompetensbristen ett faktum i hela branschen. Företagen kannibaliserar idag i stor utsträckning på varandra. Exempelvis sker ca 70 procent av alla rekryteringar genom att personer byter arbetsgivare inom branschen. Härtill är medelåldern i energibranschen hög – vilket betyder stundande pensionsavgångar och ännu fler hål att fylla..

Prognoserna är tydliga; om 10 år kommer det fattas runt 100.000 utbildade tekniker och ingenjörer inom branschen. Vi står alltså inför en stor utmaning i branschen.

För att uppfylla behovet av kompetensinflöde driver ONE Nordic ett flertal projekt för att locka fler unga till energibranschen; traineeprogram, lärlingsprogram, skol-, kund- och branschsamarbeten. På så sätt tar ONE Nordic ett samhällsansvar för branschen och framtidens energisamhälle.

Läs mer om våra satsningar inom utbildning här.

 

Grundläggande riktlinjer i arbetet med CSR

I CSR-arbetet har ONE Nordic valt att följa FN:s principer för ansvarsfullt företagande, FN Global Compact, samt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, PRI. Dessa principer fungerar som fundament för våra riktlinjer för Corporate Social Responsibility. I linje med vår Inköpspolicy, Arbetsmiljöpolicy, Etiska kod samt Miljö- och kvalitetspolicy, avser ONE Nordic att agera i linje med rådande regelverk och våra intressenters förväntningar. Vårt mål är också att i vårt CSR-arbete agera i linje med våra grundvärderingar; engagemang, ansvar och kompetens.

EU-ländernas ledare enades i oktober 2014 om nya klimat- och energimål för 2030: 1. 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990, 2. 27 procent förnybar energi, 3. 27 procent bättre energieffektivitet. 

Läs mer här