Gå till huvudinnehållet

Magnus Hasselgren, Regionchef Specialiserade verksamheter

Född 1967. Magnus Hasselgren kommer närmast från Vattenfall Services där han var ansvarig för Marknad, Kommunikation och HR. Dessförinnan arbetade han elva år i olika chefsbefattningar inom Vattenfall - bland annat inom Vattenfall Shared Service där han ansvarade för den nordiska etableringen av stödfunktionerna HR, kontorsservice, kommunikation, inköp samt IT och inom Vattenfall Värme Norden i rollerna som HR-chef samt marknads- och försäljningschef. Innan Magnus Hasselgren började på Vattenfall arbetade han tio år hos olika amerikanska IT- och managementföretag.

Magnus Hasselgren