Gå till huvudinnehållet
Istock 1227179796 Automation

Elkraftteknik och automation

Vi kundanpassar tjänster inom elkraftteknik och automation.

Våra huvudsakliga kunder finns inom elnät, industri, vattenkraft, kärnkraft och infrastruktur där uppdragen är en blandning mellan enskilda konsultinsatser, helhetsåtaganden och entreprenader. ONE Nordics styrka är kombinationen av ingenjörs- och utförandekompetens som möjliggör att vi kan hjälpa våra kunder från idé till färdig anläggning.

Vi erbjuder följande åtaganden:

  • Systemering, programmering och bildbyggnad i industriella styrsystem
  • Elkonstruktion
  • Idrifttagning av styrsystem
  • Framtagning av tekniska underlag och kalkyler för kostnadsbedömning
  • Tekniskt ansvar för erhållna projekt
  • Ekonomisk uppföljning och avrapportering efter genomförda projekt
  • Projektledning av hela entreprenaden.

För mer information kontakta

Stellan Lundberg
Stellan Lundberg Säljansvarig ONE Engineering