Gå till huvudinnehållet

Markbyggden Vindpark

Sveriges största vindkraftspark heter Markbyggden och ligger en timme väster ut från Luleå. Här sköter vårt dotterbolag Lapplands Elnät drift och underhåll av Råbäcken fördelningsstation samt 150kV nät som ägs av Markbyggden Net. Råbäcken är Nordens största anslutningspunkt med en kapacitet på 1700MV. Stationen ansluter de cirka 420 vindkraftsverken i Markbygden med det svenska stamnätet.

I Markbyggden ligger snön vit en stor del av året och turbinerna behöver ses till och ses över kontinuerligt för att inte få is på vingarna eller stanna av tekniska orsaker. Under turbinerna går det renar och betar. Området är medvetet placerat avsides för att inte störa boende och de tekniker som jobbar här ute kör ofta långa sträckor för att ta sig hit. Projektledare och tekniker på Lapplands Elnät har bra kontakt med sina motsvarigheter hos Turbinägarna och samarbetet mellan dem är friktionsfritt. Ett måste när det gäller så viktiga delar av vår infrastruktur och när avstånden och väderförhållandena tidvis kan vara både bistra och krångliga.

På området finns Önusbergets vindpark som består av 137 vindkraftverk, fördelade i två separata parker. Här har Lapplands Elnät ansvar för drift och underhåll.

I avtalet för både fördelningsstationen och näten som förbinder de 137 vindkraftverken med ställverken ligger ansvar för både drift och övervakning, samt beredskap för utryckningar vid störningar och larm dygnet runt, årets alla dagar. Därutöver sköter Lapplands Elnät det planerade underhållet av både station och vindkraftverk.

 

Lapplands Elnät

Vi är ett dotterbolag till ONE Nordic och verksamma inom energisektorn i norra Sverige. Här arbetar vi med både drift- och underhållstjänster till våra vindkraftskunder. 

Läs mer här