Gå till huvudinnehållet

Norra Vedbo Vindpark

Utmaningen: I Småland ville man bygga en vindkraftpark som skulle försörja prisområde 3 med förnybar energi via Eons regionnät och kraftstationen i Barkeryd. Uppdraget gick till NTR (Securing a greener future | NTR PLC) som investerar i och driver stora infrastrukturprojekt med hållbara energilösningar. Norra Vedbo består i dag av två vindkraftparker, Älgön och Knohult som tillsammans omfattar 20 vindkraftverk med en totalhöjd om 205 meter.

Lösningen: Vårt dotterbolag Lapplands Elnät fick uppdraget att konstruera och bygga det interna elnätet samt fiberkommunikationen i parken. Ett steg på vägen mot en mer fossilfri energiförsörjning.

Utfallet: Vindparken med sina 20 turbiner från Vestas har idag en maxeffekt på 86MW CO2fri el, den beräknade elproduktionen från parken , motsvarande den genomsnittliga årsförbrukningen hos 44 000 hushåll. Den genererar en årlig besparing på ca 8000 ton CO2

Utöver att ha löst energiförsörjningen har man med detta projekt bidragit till fler lokala projekt, skapat arbetstillfällen för lokala entreprenörer och därmed utvecklat lokal och regional tillväxt.

Lapplands Elnät är mycket nöjda med samarbetet med kunden NTR och tackar för detta lyckade projekt som utförts enligt tidplan trots Covid-19 och andra ogynnsamma omvärldsfaktorer. De riktar även ett stort tack till alla andra samarbetspartners i projektet.

Läs mer om kunden NTR och projektet här.

Välkommen till Vindin Vedbo projektet - Vindin Vedbo

 

Kontakta VD för Lapplands Elnät om du vill veta mer!