Gå till huvudinnehållet
Kabel 1 Header

Entreprenader

Ska du förstärka eller bygga om ditt distributionsnät, station/ställverk, produktionsanläggning, trafiksignal- eller belysningsanläggning? Eller har du planer på att bygga något nytt? Då hjälper vi dig! Vi erbjuder allt från stora till små ny- och ombyggnationer.

Vi arbetar inom en rad områden, för kunder med tuffa krav

Entreprenader är vår vardag hos kunder i många branscher, runt om i landet. Den erfarenhet vi får av en anläggning överför vi även till din. Vi genomför entreprenader inom:

Dina kunder och lagstiftningen ställer krav på hög driftsäkerhet. Nya funktioner för ett expansivt och hållbart samhälle tillsammans med befarade klimatförändringar ökar anspråken på exempelvis nya som befintliga nät och ställverksanläggningar.

Vi tar ett helhetsgrepp för dina entreprenader och erbjuder allt som behövs inom modern eldistribution, telekommunikation och anläggningar för spårbunden trafik. Hos oss hittar du inte bara erfarna entreprenörer utan också kvalificerade ingenjörer som kan hitta de smidigaste lösningarna för till exempel ditt kraftverk, din värmeanläggning eller elcentral. Vår kompetens sträcker sig över ett stort antal arbetsområden.

Fokus på ledande teknik

För att kunna hantera alla typer av entreprenader har vi byggt upp en omfattande kunskapsbas med fokus på ledande teknik. Vi har kompetens och erfarenhet inom både el, mekanik, automation och teleteknik.

För mer information kontakta

Bengt Persson
Bengt Persson Säljansvarig
Distribution

Distribution

Inom eldistribution har vi till vårt förfogande en mångfald av specialiserade ingenjörer, projektledare, tekniker och montörer. När du anlitar oss för en totalentreprenad kan du fokusera på din beställarroll medan vi ser till att ledtider, ansökningar och dokumentation sköts snabbt och effektivt. Vi gör det enklare för dig som kund. Kort sagt, har du behovet kan vi utreda, presentera idé och slutligen leverera en nyckelfärdig lösning. Vi tar ett ansvar som ger dig som kund bekymmersfrihet hela vägen från projektstart till utfört uppdrag. Vi hanterar entreprenader för följande typer av distributionsnät: stamnät, regionnät, lokalnät, fibernät, telekomnät och nät för spårbunden trafik.

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Produktionsanläggningar

Produktionsanläggningar

Inom anläggningssidan har vi kompetensen, resurserna och etableringarna som behövs för att dra igång entreprenadprojekt i hela landet. Kombinationen av skalfördelar, nationell närvaro och en stark lokal förankring, ger dig optimal tillgång till kompetens och kvalitet i dina projekt för anläggningsbyggnation, anläggningsentreprenad, implementering samt besiktning och dokumentation. Behoven är olika, men engagemanget är detsamma. När vi tar helhetsansvaret för din entreprenad gör vi det med själ och hjärta. Naturligtvis skräddarsyr vi upplägget efter dina behov. Vi hanterar entreprenader inom: vattenkraft, panncentraler, kraftvärmeverk, vindkraft, kärnkraft och industrianläggningar.

Vill du veta mer? Kontakta oss!