Gå till huvudinnehållet
Elektrisk Diagnostik (1) (1)

Elektrisk diagnostik

Diagnostik är ett lite smartare sätt att blicka in i framtiden. Ju mer du vet om din anläggnings status desto lättare blir det att planera framtida åtgärder.

Diagnosticera sina högspänningsapparater

För att undvika ovälkomna överraskningar kan diagnostiska mätningar avslöja avvikelser från det normala innan de ställer till med problem. Eftersom oplanerade driftavbrott oftast kommer olägligt och kostar mer än planerade så är det klokt att diagnosticera sina högspänningsapparater. Med resultaten från diagnostiktjänsterna vet du vad som behöver göras vid kommande underhåll och du kan planera underhållsinsatserna där de gör bäst nytta.

Ifall problem redan uppstått kan vi oftast exakt påvisa vad som skett och varför det inträffat. Genom att vi föreslår vilka åtgärder som bör vidtas kan tid och kostnader sparas.

Elkvalité eller nätanalys är ett samlingsnamn för mätningar i elnätet för att kunna verifiera tex spänningsavbrott, spänningsfluktuationer, osymmetri, transienter, övertoner, reaktiv effekt, start och stoppförlopp, etc. Inte sällan är det elkvalitén som orsakar skador på apparaterna.

Vi erbjuder diagnostik på exempelvis:

  • Krafttransformatorer
  • Generatorer
  • Motorer
  • Reaktorer
  • Kondensatorer
  • Mättransformatorer
  • Kablar
  • Avledare

Detta är kostnadseffektivt

Tiden det tar att göra diagnostik på en apparat eller elnätet beror självfallet på uppdragets art men ett Fingeravtryck på en krafttransformator tar vanligtvis en arbetsdag på site.

En generator tar alltifrån några timmar till ett par dagar.

En hel driftsättning av en ny eller renoverad vattenkraftgenerator kan ta ett par veckor. Ett uppdrag avseende elkvalité innebär ofta datainsamling/loggning under flera dygn.

"Vi blir ofta anlitade efter att problem uppstått och självfallet hjälper vi till. Fast allra bäst är att förkomma problem med planerade diagnostikinsatser, välj friskvård hellre än sjukvård!"

För mer information kontakta

Mattias Montelin
Mattias Montelin Affärsenhetschef