Gå till huvudinnehållet
Energioptimering

Energioptimering

Energioptimering innebär att optimera energianvändningen ur ett användarperspektiv. Det innebär att säkerställa så att befintliga system fungerar så bra som möjligt både energimässigt och driftmässigt.

Vi arbetar med elkvaliteten för att på så sätt minska kostsamma störningar och förluster i verksamheten. Andra sätt att arbeta med energioptimering är att visualisera, analysera och styra förbrukningar.

Energieffektivisering

Effektivisera befintlig användning av energi

  • ONE Demand – styrning av energiflöden (webbverktyg)
  • ONE AMI – presenterar mätdata överskådligt och strukturerat (webbvektyg)
  • Besiktning och analys – energirapporter

Energiexperter

Kvalitetshöjande åtgärder avseende energihushållning för byggnader

  • Energideklaration – information om en byggnads energianvändning
  • Energicertifiering – en oberoende certifierad energiexpert utför energideklarationer

Elkvalitet

Kvalitetshöjande åtgärder för nätbolag och industrier

  • Störningsmätning – kontroll av elektriska störning
  • Optimering av elanläggningar – planering och kravställning på infrastruktur och maskiner
  • Selektivplaner – för inställning av reläskydd
  • Säkerhetsanalyser – bedömning av elanläggningens känslighet för förebyggande av skadeverkan
ONE Sight Energioptimering

ONE AMI - visualisering av energiflöden

Ett webbverktyg som visualiserar energi­flöden. I princip går det att visa vilka flöden som helst i verktyget, ställa dem i relation till varandra och få ut exakt den information som efterfrågas. I kombination med våra Energimättjänster blir webbverktyget än mer slagkraftigt.

ONE Demand Energioptimering

ONE DEMAND - kontroll och prognostisering av effektuttag och flöden

I sitt grundutförande håller webbverktyget ONE Demand koll på din verksamhets effektuttag, minut för minut. Systemet kontrollerar och prognostiserar effektbehovet för att kunna styra timuttaget inom en vald maxgräns. ONE Demand kan även logga olika flöden. Det kan till exempel vara energi, vatten eller antalet producerade enheter. Systemet hämtar in data från olika mätare och givare. Insamlingen ger värdefull information för upp­följning, kalkyler, budget och prissättning.

För mer information kontakta

David Lillienberg
David Lillienberg Chef Specialister, System och Energieffektivisering