Gå till huvudinnehållet

Energioptimering

Energioptimering

Energioptimering innebär att optimera energianvändningen ur ett användarperspektiv. Det innebär att säkerställa så att befintliga system fungerar så bra som möjligt både energimässigt och driftmässigt.

Vi arbetar med elkvaliteten för att på så sätt minska kostsamma störningar och förluster i verksamheten. Andra sätt att arbeta med energioptimering är att visualisera, analysera och styra förbrukningar.

Energieffektivisering

Effektivisera befintlig användning av energi

  • ONE Demand – styrning av energiflöden (webbverktyg)
  • ONE AMI – presenterar mätdata överskådligt och strukturerat (webbvektyg)
  • Besiktning och analys – energirapporter

Energiexperter

Kvalitetshöjande åtgärder avseende energihushållning för byggnader

  • Energideklaration – information om en byggnads energianvändning
  • Energicertifiering – en oberoende certifierad energiexpert utför energideklarationer

Elkvalitet

Kvalitetshöjande åtgärder för nätbolag och industrier

  • Störningsmätning – kontroll av elektriska störning
  • Optimering av elanläggningar – planering och kravställning på infrastruktur och maskiner
  • Selektivplaner – för inställning av reläskydd
  • Säkerhetsanalyser – bedömning av elanläggningens känslighet för förebyggande av skadeverkan

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss