Gå till huvudinnehållet
Vattenkraft

Vattenkraft

Upprustning av vattenkraftverk är ett snabbt och flexibelt sätt att få upp effektiviteten i ett kraftverk till önskad nivå och att öka produktionskapaciteten.

Detta erbjuder vi 

Vi erbjuder totallösningar för nybyggnation och renovering med förprojektering, konstruktion, montage, provning och idrifttagning och vi erbjuder avtal för att minska kraftverkets totala produktions- och underhållskostnader. Därmed vill vi öka intäkten för dig som kraftverksägare.

Vi erbjuder drift- och underhåll av vattenkraftverk, små som stora, är en stark sida hos oss där vi har unik kompetens och kan erbjuda dig som kund beredskap dygnet runt för din trygghet.

Processen i olika sorters kraftverk är snarlik och vi har kunskap och erfarenhet inom både el, mekanik, automation och teleteknik. Inte desto mindre har vi utvecklat spetskompetens för olika kraftverksystem och konceptlösningar som är rationella och långsiktigt bra för dig som kund. Vi bygger med egen teknik olika typer av dammluckor med falsar och tröskel för ingjutning - allt från mindre spettluckor till stora dammluckor med olika isfrihållnings- och värmesystem. Vi erbjuder dessutom exempelvis egenutvecklad mjukvara för turbinreglering. Vi har härtill utvecklat ett eget nödkörningskoncept - ett reservdriftssystem förutskovsluckor.

Läs mer om våra erbjudanden inom vattenkraft

Tekniska konsulttjänster

 • Förstudie
 • Kostnadskalkyl
 • Förfrågningsunderlag
 • Nulägesanalys tekniska lösningar
 • Inventeringar
 • Certifikatutredning
 • Verifiering av mätvärden
 • Projektering
 • Konstruktion/ beräkning
 • Resursförstärkning
 • Revisionsprojekt

Entreprenader/Projekt

 • Mekanik
 • Automation
 • El- och kontrollutrustning
 • Driftkommunikation (kommunikationssystem)
 • Energieffektivisering
 • Ny- /och ombyggnationer (vattenkraftstation/ställverk/enskilda komponenter)
 • Mätsystem
 • Installation av reservdriftsystem

Drift och underhåll

 • Förebyggande underhåll
 • Avhjälpande underhåll
 • Serviceavtal
 • Beredskap (Assistans)
 • Drift Mätsystem
Edsforsens Kraftstation I Klarälven Webb

Fortum Sverige AB har tilldelat ONE Nordic ett större prestigeuppdrag inom vattenkraften – värt över 600 MSEK.

Avtalet innebär att ONE Nordic tar över ansvaret för underhåll inkl. mindre projekt och lokal drift av Fortums 119 vattenkraftkraftstationer, 232 dammar samt 209 aggregat i Gullspångsälven, Klarälven, Ljusnan, Ljungan, Dalälven, Indalsälven och Ångermanälven. Avtalet sträcker sig över tre år med option på ytterligare två år med start senast årsskiftet 2019/2020. I samband med avtalsövergång sker en verksamhetsöverlåtelse och ONE Nordic övertar cirka 200 medarbetare från nuvarande leverantör.

Reservdrift

ONE Nordic installerar reservdriftssystem för luckor i Edsele vattenkraftverk

Särskilda dammsäkerhetskrav ställs numer på ägare av vattenkraftanläggningar gällande utskovsluckors tillgänglighet – det vill säga att de fungerar i alla lägen. Uniper har därför anlitat ONE Nordic AB för att säkra reservdriften av luckorna i Edsele kraftverk.

Vattenfall Case

Omfattande renovering av Vittjärvs vattenkraftverk

I Luleåälven strax norr om Boden ligger Vittjärvs vattenkraftverk - ägare Vattenfall Vattenkraft AB. Under en treårsperiod med start 2016 ska stationen vid vattenkraftanläggningen få en omfattande renovering för att kunna uppnå en optimal vattenhantering av anläggningen. ONE Nordic ansvarar för elanpassningen, det vill säga ny dammdatorutrustning till utskovsluckorna.

Lima Kraftverk Ref

ONE Nordic rustar upp två av Fortums vattenkraftverk i södra Norrland

Fortum Generation ABs vattenkraftverk *Ljunga kraftverk i Medelpad och *Lima kraftverk i Dalarna byggdes båda under 60/70-talet och nu är det dags för upprustning. Båda kraftverken behöver nya högspänningsställverk för att garantera en fortsatt säker och hållbar distribution av el ut i samhället.

För mer information kontakta

Kent Hansson
Kent Hansson Projektledare