Gå till huvudinnehållet

Vattenkraft

Vattenkraft

Upprustning av vattenkraftverk är ett snabbt och flexibelt sätt att få upp effektiviteten i ett kraftverk till önskad nivå och att öka produktionskapaciteten.

Detta erbjuder vi 

Vi erbjuder totallösningar för nybyggnation och renovering med förprojektering, konstruktion, montage, provning och idrifttagning samt avtal för att minska kraftverkets totala produktions- och underhållskostnader. Därmed vill vi öka intäkten för dig som kraftverksägare.

Drift- och underhåll av vattenkraftverk, små som stora, är en stark sida hos oss där vi har unik kompetens och kan erbjuda dig som kund beredskap dygnet runt för din trygghet.

Processen i olika sorters kraftverk är snarlik och vi har kunskap och erfarenhet inom både el, mekanik, automation och teleteknik. Inte desto mindre har vi utvecklat spetskompetens för olika kraftverkssystem och konceptlösningar som är rationella och långsiktigt bra för dig som kund. Vi bygger med egen teknik olika typer av dammluckor med falsar och tröskel för ingjutning - allt från mindre spettluckor till stora dammluckor med olika isfrihållnings- och värmesystem. Vi erbjuder dessutom exempelvis egenutvecklad mjukvara för turbinreglering. Vi har härtill utvecklat ett eget nödkörningskoncept - ett reservdriftssystem förutskovsluckor.

Läs mer om våra erbjudanden inom vattenkraft

Tekniska konsulttjänster

 • Förstudie
 • Kostnadskalkyl
 • Förfrågningsunderlag
 • Nulägesanalys tekniska lösningar
 • Inventeringar
 • Certifikatutredning
 • Verifiering av mätvärden
 • Projektering
 • Konstruktion/ beräkning
 • Resursförstärkning
 • Revisionsprojekt

Entreprenader/Projekt

 • Mekanik
 • Automation
 • El- och kontrollutrustning
 • Driftkommunikation (kommunikationssystem)
 • Energieffektivisering
 • Ny- /och ombyggnationer (vattenkraftstation/ställverk/enskilda komponenter)
 • Mätsystem
 • Installation av reservdriftsystem

Drift och underhåll

 • Förebyggande underhåll
 • Avhjälpande underhåll
 • Serviceavtal
 • Beredskap (Assistans)
 • Drift Mätsystem

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss