Gå till huvudinnehållet

Elkvalitet

Elkvalitet

För att maskiner och apparater ska fungera optimalt måste de ha rätt elkvalitet och en störningsfri elmiljö. Det ger färre stopp i produktionen vilket betyder ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Därför är elkvaliteten i anläggningen en faktor att räkna med.

Säkra er elkvalitet för ökad konkurrenskraft

Gammal utrustning påverkar den nya och den nya utrustningen ger nya sorters fel och störningar. Många talar om att strömavbrott efter åska och stormar är det största problemet. Men för företag kan det vara minst lika problematiskt, om inte mer, med små och snabba spänningsvariationer eller dippar som av olika anledningar förekommer på elnätet och/eller i din elanläggning. Med allt mer digital teknik i din produktionsmiljö ökar denna känslighet. Övertoner och transienter är några av de elektriska fenomen som kan störa elmiljön och därmed produktionskapaciteten. Och reaktiva effekter belastar kablage och transformatorer. Det gäller att få kontroll över er elmiljö och det hjälpervi er med. Att ha kontroll över hur er elmiljö ser ut idag i er anläggning är dessutom lönsamt för kommande ombyggnationer i dina lokaler, om du ska installera nya maskiner och om du behöver göra eventuella felsökningar.

Sex steg för en god elkvalitet

Målet för en god elkvalitet är att ha en hög tillgänglighet, att användarna inte störs och att maskiners och utrustningars livslängd inte förkortas.

ONE Nordic erbjuder olika analyser och planeringar för att förebyggande, så långt möjligt, säkra elkvaliteten och produktionsanläggningens elmiljö.

 • Nätanalys – en kontroll av de elektriska störningar som kan förekomma
 • El-Planering – en genomgång och planering av de krav du ska ställa på maskiner och apparater
 • Riskanalys – en bedömning av företagets känslighet, hur risken för produktionsavbrott kan förebyggas och vilka åtgärder som du kan vidta för att minimera skadeverkan när en störning har inträffat
 • Selektiv planering - för att ställa in skydd så att de löser på rätt sätt om fel uppstår.
 • Effektanalys – en analys av din verkliga elanvändning och behov
 • Analys av elmiljö inför ombyggnation/nyinstallation

Åtta störningar som försämrar elkvaliteten

 • Spänningsavbrott
 • Spänningssänkningar
 • Flimmer (Flicker)
 • Spänningsosymmetri
 • Transienter
 • Övertoner
 • Reaktiv effekt
 • Återmatning

Kostnaderna kan bli mycket stora i samband med driftavbrott, maskinhaverier och förlorad data. Lösningen för att undvika detta varierar beroende på störning. Den kan vara alltifrån system för reservkraft, UPS, skydd mot spänningssänkning, bättre laststyrning, utbyte av felaktiga komponenter, filter och faskompensering.

Exempel på problem som dålig elkvalitet orsaka:

 • Maskiner som går sönder och PLC-system som stänger ner utan uppenbar anledning?
 • Störningar i elleveransen som tynger ner din känsliga utrustning?
 • Du betalar för reaktiv effekt på elfakturan utan att veta varför?
 • Upplever du flimmer i belysning, eller lampor och utrustning som håller dåligt?
 • Rena kabelfel eller transformatorhaverier?

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss