Gå till huvudinnehållet

Spårburen trafik

Spårburen trafik 

Vår kompetens sträcker sig över ett stort antal tjänster inom entreprenad, service och underhåll samt tekniska konsulttjänster för spårburen trafik.

Läs mer om vårt erbjudande inom spårburen trafik

Entreprenader

Vi tar ett helhetsgrepp för dina entreprenader inom spårburen trafik. Vi åtar oss allt från totalentreprenader till nybyggnation, ombyggnad eller tillbyggnad inom teknikområdena el, telekommunikation och kraftförsörjningsanläggningar.

Service och underhåll

ONE Nordic erbjuder systematiskt förebyggande underhåll och felavhjälpning är en grundförutsättning för att att säkerställa en järnvägsanläggning med hög tillgänglighet och för att undvika störningar och tågpåverkande fel. Långtidsunderhåll är det bästa sättet att hålla låga och jämna kostnader och innebär att vi inom ramen för ett flerårsavtal med jämna intervall underhåller el/kontaktledningar, telekommunikation, signalsystem samt kraftförsörjningsanläggningar med dess innehåll. Vi erbjuder även eldiagnostik av mät- och krafttransformatorer.

För det felavhjälpande underhållet har vi etablerat beredskapskedjor som med kort varsel kan åtgärda akuta fel inom samtliga teknikområden el/kontaktledningar, telekommunikation signalsystem samt kraftförsörjningsanläggningar. Vintertid erbjuder vi snöröjningsberedskap.

ONE Nordic har en stark säkerhetskultur och arbetar målmedvetet för att ständigt öka säkerheten på kundens anläggningar och för sina medarbetare.

Tekniska konsulttjänster

ONE Nordic erbjuder en rad kvalificerade tekniska tjänster och konsulter inom ett flertal olika teknikområden inom spårburen trafik.

Tekniska specialistkonsulter
Vi har ett flertal olika tekniska specialistkonsulter såsom konstruktörer, elkraftteknik- och automationsingenjörer, beredare och projektledare, som kan hjälpa dig med de tuffaste tekniska problem. Våra tekniska konsulter kan kliva in som kompetensförstärkning i kundens organisation för lösa enskilda uppdrag på timbasis - eller så fungerar de som en delkompetens i våra större projektåtaganden mot kund.

Driftkommunikation
Behöver du en datatransmissionslösning kan vi enkelt sätta upp kommunikation över koppar, optofiber, radiolänk och rundradio mellan din driftcentral och t.ex. dina kraftförsörjningsanläggningar för att du ska kunna övervaka och styra dess utrustning. Behöver du sätta upp en kommunikationsradiolösning erbjuder vi både lösningar inom Rakel och TETRA. Radiosystemet kan t.ex. användas både för att lokförare, vakter etc ska kunna prata med varandra, men även för att hantera kommunikation och larm från lokförare, vakter etc till SOS och trafikledning. Vi erbjuder allt från enskilda konsultinsatser till kompletta systemlösningar. Då vi är partner med GE kan vi erbjuda en komplett produktportfölj inom ”Rail”. Vi är certifierade för arbeten i master, liftar, elanläggningar etc.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss