Gå till huvudinnehållet

BatteryLoop

BatteryLoop är företaget som förlänger livslängden på uttjänta batterier från elfordon. De levererar energilagersystem (BLESS™) som skapas med återanvända fordonsbatterier, tillsammans med en mjukvara och en egenutvecklad serviceplattform. En innovativ lösning som bidrar till minskade utsläpp samtidigt som de stöttar omställningen till ett elektrifierat samhälle.

Utmaningen: BatteryLoop verkar i en bransch som är i hetluften. De har en stor efterfrågan på sina produkter och vill kunna fokusera på att ta fram och utveckla dessa. Då behöver de en servicepartner som är både trygg och stabil och kan leverera så att BatteryLoops egna slutkunder får toppservice.

 ”Med den stora efterfrågan vi ser är det viktigt för oss att ha en partner som levererar kvalité till slutkunderna” berättar Rasmus Bergström, VD BatteryLoop.

Lösningen:

Under 2022 tecknade BatteryLoop ett rikstäckande samarbetsavtal med ONE Nordic för stöttning av service och underhåll av deras energilagersystem. Det är vårt ansvar att kontinuerligt sköta om och se till att deras batterilagringsenheter alltid är 100% redo att hjälpa till i nätet vid effekttoppar eller spänningsbortfall. Vi arbetar med förebyggande underhåll för anläggningarna och har beredskap för akuta fel som innebär fara för person, eller egendom samt driftbortfall.                      

Fakta om BLESS:

BatteryLoops energilagersystem, BLESS™, kan bland annat användas till att stötta laddning av elfordon, lagra lokalproducerad vind och sol el, kapa effekttoppar och där med minska kundens kostnader.

Läs mer om BetteryLoop här.