Gå till huvudinnehållet

Isblästring

Isblästring innebär att vi kan gå in och städa nätstationer utan att nätägaren behöver stänga av elen. En stor fördel för alla nätägarens kunder som slipper produktionsstopp.

Nätstationer behöver städas regelbundet för att damm och smuts inte ska orsaka kortslutning. Tidigare* var enda sättet att göra detta genom att stänga av elen och sedan genomföra en traditionell städning. Med isblästring blästrar vi bort smutsen med torris. Vår torris är en restprodukt från Absolut Vodkas fabriker i Åhus. Precis på samma sätt som man kan blästra med grus, kan vi göra det med torris. Torrisen tar med sig allt från spindelväv till oljefläckar. Då torrisen inte innehåller någon fukt kan den användas i kombination med elektrisk utrustning utan att det blir kortslutning. Det blir heller inga restprodukter utan torrisen dunstar. Smutsen trillar ned på golvet varifrån vi dammsuger bort den med en speciell AMS dammsugare. (AMS=arbete med spänning)

 

ONE isblästring av nätstation
Isblästring av nätstation

Det finns gränser för hur smutsigt det får vara, men enligt våra montörer är det väldigt sällan de har behövt flagga för nätägaren att det varit för smutsigt. De begränsningar som finns är en luftfuktighet på max 80% och en maxvärme på 25 grader. Är det varmare får luftfuktigheten högst vara 60%.

Våra montörer har alltid med sig en fuktmätare och en PD mätare för att kontrollera att det inte är något fel på utrusningen. Detta både för montörernas egen säkerhet och för anläggningen.

När vi jobbar med strömmen påslagen är vi alltid minst två montörer. Utför vi jobb till exempel i närheten av en skola har vi även med en kontrollant som ser till att inga obehöriga kommer i närheten. Allt för att upprätthålla en säker arbetsplats.

*Isblästring ersätter en tidigare, mycket mer tidskrävande metod med betydlig högre säkerhetsrisk för dem som utförde arbetet.