Gå till huvudinnehållet

Solid Vind och Sol

Den kraft som genereras i solpanelerna av solen behöver omvandlas till brukbar el med rätt spänning. Det sker i växelriktare som sätts upp i anslutning till solparken. I växelriktaren kontrolleras och konverteras strömmen från så kallad DC ström till AC ström som är kompatibla med hushållens och industrins behov.

Solid vind och sol är en av våra kunder. Deras affärsidé är att bygga solparker på döda ytor, geografiska områden som inte används till något. Just nu bygger de tillsammans med sin finansiär Opportun Capital Partners en större solpark i Ekeby, Bjuv i Skåne. Här har de både en stor markyta med paneler samt flera ytor både på gamla fabrikstak och nyare byggnader. I Ekeby höll tidigare Höganäs bruk till, det var här de brände sina kakelplattor vilken inte göra marken lämplig till odling eller byggnation av bostäder. Det vill säga, ett perfekt geografiskt område för Solid vind och sol. 

I slutet av sommaren räknar man att kunna ansluta parken till nätet som ägs av Öresundskraft. Under ett år beräknas parken generera upp till 5,5 miljoner kilowattimmar (kWh), vilket kan förse cirka 450 normalstora villor i Sverige med el. SeSol har installerat solpanelerna och vi på ONE Nordic kopplar dem nu till nätet. Som i alla entreprenaduppdrag är detta ett samarbete mellan kunden, oss, Sesol och Öresundskraft. Och som oftast har det varit en trevlig resa där vi ser fram mot en lyckad driftsättning. 

 

Kund: Solid vind och sol

Plats: Ekeby bruk

Kapacitet: 5862,8 kWp

Antal paneler: 10390

Installatör: Sesol