Gå till huvudinnehållet

Vi ansluter vindparkerna till elnätet

Cirka en timmes bilväg västerut från Skellefteå hittar du orten Bastuträsk. Som namnet anger ligger den i en natur som består av träsk och myrar men också en del högland, här ska man bygga en vindpark. I hela området mellan Luleå och Umeå i inlandet ligger det redan ett flertal vindparker där Markbygden väster om Piteå är den i särklass största. Vindparkerna byggs av olika internationella och svenska företag och turbinerna kommer från producenter som ofta har sin tillverkning i Europa. Elen som produceras i vindparken ska kopplas in på det svenska elnätet och köps av elbolagen eller andra kunder.

 

Från varje vindpark bygger man elnät som ska transportera elen till stamnätet. Även stamnäten behövs ibland renoveras eller byggas om för att anpassas till de nya elproducenterna eller helt enkelt för att det är slitet och nött. I detta fall är det Skellefteå kraft som beställt elnätet som ska leda elen från vindparken.

 

Ett av de företag som bygger elnät i norra Sverige är Lapplands elnät, ett dotterbolag till ONE Nordic. De har sitt huvudkontor i Jokkmokk och verkar i Norr- och Västerbotten men har även haft projekt i övriga Sverige samt Norge. Dem som jobbar med att bygga elnät är främst resande montörer, män och kvinnor som kör hemifrån söndag eftermiddag för att vara ute på site 0700 måndag morgon. De arbetar ute i 10 till 12 timmar i ur och skur, ibland med temperaturer på under -20 grader. Torsdag efter lunch kör de hem igen för att vila och umgås med vänner och familj några dagar. En del bor i husvagnar, andra i hus som företaget hyr eller enklare värdshus. Det är inget glamouröst liv, men en livsstil som många trivs med. Samhörigheten mellan de anställda är hög. Arbetsdagarna innehåller moment som att klättra i stolpar för att fästa ledningar, höghöjdsarbete i korg, grävarbete med maskiner samt att montera elstolpar och fästa dem i otillgänglig terräng. Till sin hjälp har de projekt och arbetsledare som både har dagar på kontoret och dagar i fält.

Just nu bygger Lapplands elnät, med ett team av montörer och underentreprenörer en 24 km lång 170kV luftlinje mellan Finnfors och Tomasliden där en ny vindpark håller på att byggas. Den beräknas vara klar till sommaren 2024. Ett otroligt krävande arbete med flera olika moment som måste genomföras under specifika väderförhållanden.

2024 beräknar man ansluta nätet till den nya vindparken som byggs parallellt med nätet och blir en viktig del av den gröna omställningen till ett samhälle med hållbar el.

 

En region som växer

Det pågår en industriell revolution i norra Sverige

Industrier som Northvolt och Microsoft bygger både fabriker och serverhallar storskaling i de norra delarna av Sverige. Allt behöver stora mängde av el. Lapplands Elnär är ett av de företag som både bygger och servar elnäten. 

Läs mer om Lapplands Elnät