Gå till huvudinnehållet
Laddstation Header

Service och underhåll

Vi hjälper dig öka tillgängligheten i din anläggning och sänker kostnaderna för felavhjälpning.

Vi erbjuder tjänster inom drift, förebyggande- och felavhjälpande underhåll samt beredskap. Du kan själv välja om du vill anlita oss för enskilda punktinsatser eller teckna ett för dig anpassat serviceavtal under en specifik period.

Vi har kunder med tuffa krav

Underhåll och service är vår vardag hos kunder i många branscher, runt om i landet. Den erfarenhet vi får av en anläggning överför vi även till din. Vi underhåller bland annat:


Systematiskt förebyggande underhåll är en grundförutsättning för att
undvika störningar. Det är smidigare och mer lönsamt att göra ett planerat stopp än att stänga ner och missa värdefulla leveranser efter att något gått sönder. 

Haverier kan det orsaka oanade och kostsamma följdverkningar. Därför vill vi jobba förebyggande tillsammans med dig som kund.

Skulle det ändå inträffa en situation finns vi i beredskapsläge även kvällar och helger. Vår beredskap ska vara en trygghet för dig som kund.

Kabel 4

Beredskap

Sker det plötsliga, oförutsedda avbrottet erbjuder vi vår beredskapsstyrka med erfarna projektledare, tekniker och montörer som dygnet runt, året om, kan rycka ut med kort varsel. Organisationen är flexibel. Det innebär att vi snabbt kan flytta resurser från olika platser i landet för att göra kraftsamlingar där de för stunden behövs.

För mer information kontakta Bengt Persson

Bengt Persson
Bengt Persson Säljansvarig