Gå till huvudinnehållet

Drönarinpsektioner

Drönarinpsektioner

Arbetet med att underhålla och inspektera högspänningsledningar inom både transmission och distribution samt andra typer av avancerade anläggningar kan vara både svårt, farligt och kostsamt.

Drönarinspektioner är framtiden inom kraftindustrin

Vi på ONE Nordic har därför specialiserat oss inom drönarteknik och använder det som ett säkert, tids- och kostnadseffektivt verktyg vid inspektioner av anläggningar. Med mer än 25 års erfarenhet i kraftbranschen och med gedigen kompetens inom underhållsområdet vet vi på ONE Nordic vad vi ska fokusera på vid drönarinspektioner och ger våra kunder en komplett dokumentation, analys samt åtgärdsplan efter utfört arbete.

Våra drönartjänster

ONE Nordic erbjuder en rad olika drönartjänster:

  • Vi besiktigar stolpar, master och linor på nära håll för att kunna detektera minsta lilla fel och skada.
  • Ledningsinmätning
  • Vi utför termografering av elnät samt stationer och mäter temperaturen i aktiv utrustning för att upp- täcka eventuella fel. Det är viktigt att dessa fel åt- gärdas innan överhettning sker och innan utrustning- en förstörs. Vi besiktigar även fastigheter för att med hjälp av värmekamera mäta hur välisolerade de är.
  • Med hjälp av drönare kan vi montera fågelskydd på kraftledningar.
  • Vi utför avancerade flygningar och mäter ytor med autonoma drönare. Vi analyserar och visualiserar din miljö med vår mappningsmjukvara och kan därefter leverera ortofoton eller 3D-modeller.
  • Vi utför besiktningar av solcellspaneler för att kontrollera att de är hela.
  • Vi analyserar potentiella skador i din anläggning och lämnar åtgärdsplaner på det vi upptäcker under våra inspektioner.

Flygningarna genomförs av utbildad personal. Vi har de tillstånd som krävs för att inspektera våra kunders anläggningar och objekt. Vi är produkt- och leverantörsoberoende.

Rapporteringssystem för dokumentation av drönarinspektioner

ONE Nordic använder ett rapporteringssystem där vi dokumenterar de besiktningar vi har utfört. Rapporteringssystemet, OIRS (One Inspection Report System), ger en detaljerad rapport med en samlad vy över analyser och klassificering av inspekterade objekt, inklusive länkade bilder. Rapporterna anpassas efter den typ av tjänst som vi har utfört åt våra kunder.

Drönarteknik

ONE Nordic använder sig av den senaste drönartekniken. Våra drönare med sin bestyckning är från de bästa varumärkena i branschen och är specialanpassade för olika typer av uppdrag. Våra kameror är högkvalitativa med upp till 30X zoom. För termograferingsuppdrag använder vi radiometriska värmekameror med högsta upplösning – allt för att kunna leverera bästa kvalitet till våra kunder!

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss