Gå till huvudinnehållet

Elanläggningsansvar

Elanläggningsansvar

SERVICE OCH UNDERHÅLL

ONE Nordic har en rikstäckande organisation med experter inom högspänning, elanläggningar, transformatorer, ställverk och kraftledningar. Vi har även specialister som sköter avtal och har full kontroll på vilka lagar du som anläggningsinnehavare behöver förhålla dig till.

Har du i din verksamhet en egen elanläggning finns det krav på att du ska ha en elanläggningsansvarig för att garantera den långsiktiga säkerheten på anläggningen, både för människa och egendom. Vi har lång erfarenhet av att hantera detta för anläggningsinnehavare både inom industri och energibolag.

Vi hanterar aktuella elsäkerhetsföreskrifter

Alla elanläggningar ska ha en ansvarig som säkerställer elanläggningens drift och skötsel genom att besluta om regler, organisation och arbetsrutiner. Dessa arbetsuppgifter kan överlåtas till ONE Nordic. Då är det även vi som hanterar de lagstadgade föreskrifter som finns gällande allt som rör högspänning och säkerhet.

Elsäkerhetslagen

Vi arbetar enligt EBR Elsäkerhetsanvisningar (ESA) som är framtagna av Energiföretagen Sverige. Genom att tillämpa ESA 19 hjälper vi dig som kund att följa elsäkerhetslagen. Vi berättar gärna med om vad som krävs för att uppfylla gällande lagar och elsäkerhetsföreskrifter.

Läs om ett av våra kundcase

Staffanstorp Energi ansvarar för att distribuera el till merparten av kommunens alla invånare på ett drift- och personsäkert sätt. Vi sköter energibolagets elnät och ställverk med ansvar årets alla dagar, dygnet runt. 

Staffanstorp Energi