Gå till huvudinnehållet

Trafik

Trafik

Med professionalism, nytänkande och partnerskap visar ONE Nordic vägen till de bästa lösningarna för trafikinformationsanläggningar.

Vi är det ledande leverantörsoberoende trafikinformatikföretaget i Sverige med inriktning mot byggentreprenörer, kommuner och Trafikverket. Vi erbjuder allt från kompletta lösningar med totalansvar till ett åtagande där vi ansvarar för totalentreprenader, ombyggnation samt för drift och underhåll.

Läs mer om vad vi erbjuder inom trafik

Entreprenad

Tillsammans med våra kunder ser vi till att deras trafikinformatiksystem projekteras, byggs och fungerar optimalt. Detta har en avgörande betydelse för förbättrad trafikmiljö och minskade luftföroreningar.

Läs mer om vad vi erbjuder inom entreprenad

Service och underhåll

ONE Nordic ansvarar idag för drift och underhåll på många av Sveriges trafiksignalsanläggningar, Vägväderstationer (VViS), Variabla skyltsystem, ITS- och parkeringssystem etc. åt väghållare och parkeringsbolag.

Läs mer om vad vi erbjuder inom service och underhåll

Tekniska tjänster

 • Aktiv väginformatik
  Genom Aktiv väginformatik hjälper ONE Nordic till att skapa ett flexibelt system, som rättar sig efter rådande trafiksituation, vilket ger högre kontroll och säkerhet på dina vägar.
 • ONE Betalsystem
  Med ONE Betalsystem erbjuder vi allt från akut felavhjälpning till att ta totalansvar för ditt betalsystem. Den expertis vi erbjuder våra kunder innebär att vi både pekar ut problem och framtida åtgärdspunkter och att vi försöker hitta möjligheter att nå den optimala lösningen för kunden.
 • ONE Parkering
  Intelligenta hänvisningssystem till parkeringar och högeffektiva parkeringsanläggningar minskar den onödiga söktrafiken i innerstäderna. Detta innebär radikalt sänkta halter av luftföroreningar – och naturligtvis en bättre trafikmiljö
 • Laddstationer/ laddstolpar för elbilar
  Behöver du laddstationer för elbilar i anslutning publika parkeringar i stan, parkeringshus, industrier och bostadsrättsföreningar så kan vi installera och driftsätta dessa i samarbete med våra produktpartners.
 • ONE Trafikinformatik
  Trafikinformatiksystem har en avgörande roll för miljön, säkerheten och framkomligheten. För att förbättra trafikmiljön och minska luftföroreningar krävs att systemen fungerar optimalt. ONE Nordic AB erbjuder väghållare allt från kompletta lösningar med totalansvar till att ansvara för underhåll och drift.
 • ONE Larm
  Våra DriftLarm är en komplett och smidig lösning som ger dig fullständig kontroll över driftstatus i alla anläggningar via internet. Systemet samlar in, hanterar och distribuerar ut anläggningslarm till driftpersonal via SMS eller e-post.

Vad kan vi göra för dig?

Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya kunder och se hur vi kan optimera din affär! Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort med rätt kontaktperson.

Kom i kontakt med oss