Gå till huvudinnehållet

Ellevio Mätarbyte

One Nordic Ellevio Mätarbyte
TEKNISKA TJÄNSTER SERVICE OCH UNDERHÅLL ELNÄTSBOLAG MÄTTEKNIK

One Nordic, en naturlig partner för service och underhåll av elmätare.

2019 tog ONE Nordic hem ett gigantiskt avtal med elnätsbolaget Ellevio gällande byte av runt 850.000 elmätare hos privatkunder under en period på 2,5 år. Nedan beskriver vi detta utrullningsprojekt som var en enorm utmaning för alla inblandade. Projektet startade med en pilot ungefär samtidigt som pandemin bröt ut i världen. Piloten övergick sedan till storskalig utrullning.

Utmaning:

  1. Att hitta personal och utbilda dessa ca 100 montörer för den specifika uppgiften att byta elmätare i privatbostäder och hos företag under en avgränsad tidsperiod på ett geografiskt utspritt område, samt att skapa en skalbar organisation kring detta.
  2. Att få tillgång till de 850 000 mätare som behövdes för att lösa uppgiften under en tid då materialbrist och transportproblem var ett faktum.

Lösning:

  1. Montörerna löste vi genom att anlita bemanningsföretag som hade möjlighet att enklare skala upp och ned personal beroende på efterfrågan. Vi skapade en matrisorganisation med säte i Stockholm som jobbade decentraliserat och fokuserade på bra ledarskap i alla led. Vi tog även fram en egen utbildning för montörerna som tillsammans skulle byta 1500 mätare dagligen.
  2. Komponent- och materialbristen fick vi lösa genom en omplanering redan innan piloten. Pandemin gjorde även att vi behövde jobba enligt folkhälsomyndighetens restriktioner och till exempel byta mätare på ålderdomshem efter att smittorisken lagt sig. Flexibla planer och flexibla människor var en viktig del av lösningen.
  3. En egen helpdesk som vi byggde upp för att de 850.000 privatpersonerna skulle ha någon att kontakta när det uppstod frågor.

Våra ledord och fokusområden i projektet har varit säkerhet, kvalitet, kundnöjdhet och produktivitet. Vi har haft en aktiv säkerhetskultur som löpt genom utbildningen och ett aktivt kvalitetsarbete för att fånga eventuella problem och kunna korrigera dem så snabbt som möjligt.

Utfallet

Efter ett stort antal besvarade kundundersökningar hos de slutkunder vi bytt elmätare åt kan vi konstatera en hög kundnöjdhet. Något vi tillskriver våra duktiga ledare och ansvarstagande montörer som med stort engagemang genomfört projektet.

Efter avslutad utrullning genomför vi tester för att se så att både mätare och insamlingen av data fungerar samt att alla rutiner har följts som de ska. Stabilitet hos lösningen säkerställs för våra olika installationsområden.

Vår kund Ellevio är nöjd med det fina samarbete vi haft dessa 2,5 år och det faktum att projektet följt tidsplanen. Mycket beroende på tydliga processer och det agila arbetssätt vi tillämpat tillsammans med kunden under projektets gång. 

Flera av de montörer som tidigare varit anställda av bemanningsföretag har vi valt att anställa hos ONE. Vi har en företagskultur där vi låter människor växa och ta ansvar, något flera av våra medarbetare gjort.

Se Ellevios egen film om hur det började

Vår kund Ellevio har varit med på hela resan. Och det började verkligen som en resa, till Tunisien för att få tag på de nya mätarna. Se filmen här. 

Bild på personal i Segeltorp

Jobba hos oss

På våra karriärsidor hittar du både lediga jobb, information om traineetjänster och konsultuppdrag. Vi växer så att det knakar så tveka inte att skicka din ansökan till oss.

Karriärsidor För konsulter