Gå till huvudinnehållet

Fälttjänster

ONE Nordic har lång erfarenhet av fälttjänster inom energimätning. Ni får tillgång till över 1000 manårs erfarenhet samt processer och rutiner som vi ständigt utvecklar tillsammans med våra beställare. Vårt androidbaserade ärendehanteringssystem med webbgränssnitt, ser till att ni som beställare alltid har uppdaterad information och direkt tillgång till avslutade ärendens dokumentation.

Utrullning mätsystem - Nyckelfärdig leverans

Att ha en partner med egen erfarenhet av mätarbytesprojekt är en stor fördel för våta kunder vid utrullning av nästa generation av smarta mätare. ONE Nordic har ansvarat för flera stora projekt med sammantaget 1 500 000 mätare. Vi har monterat, felsökt och bytt mätare, multipunkter, kommunikationsenheter och repeatrar i många år och hos många kunder. Med dessa erfarenheter i bagaget erbjuder vi nyckelfärdig leverans som omfattar utrullning i ett helhetsåtagande. Vi tar hand om hela kedjan med kundbokning, logistikhantering, montering, integration, dokumentation och återrapportering. Detta bidrar till ett problemfritt teknikbyte för våra kunder.

Kunden väljer om man själva vill hantera delar av processen eller om man vill lägga ut hela arbetet som ett helhetsåtagande. Utrullning av mätsystem projekten planeras tillsammans med våra kunder. Vi sätter upp ett uppstartsprojekt där vi säkerställer att alla rutiner, integrationer och processer är på plats. Därefter hanterar vi planeringen och utrullningen av mätare enligt den utrullningsplan som vi gemensamt kommit överens om.

I nyckelfärdig leverans ingår delar av flera av våra andra definierade tjänster – vi nyttjar vår kompetens optimalt för att säkerställa en problemfri utrullning.

ONE AMS - Arbete med spänning

Avbrott i eldistributionen ställer till problem även om störningen är planerad. Metoden ONE AMS är ONE Nordic Mättekniks metod för att genomföra ombyggnad av mätsystem i full drift utan avbrott vilket är angeläget där avbrott är svåra eller rent av omöjliga att planera in. Vi har specialisterna och utrustningen som behövs för att göra ombyggnad med AMS- metoden på anläggningar upp till 20 kV.Efter ombyggnad utför vi även kontroll och verifiering av elmätsystemen med vårt, av SWEDAC ackrediterade, system för elmätare i kategorierna 2–5.

Kontroll mätsystem - Verifiering

I våra kontroller av mätsystem och vårt egenutvecklade handterminalbaserade system Evipro tar vi reda på om mätsystemen uppfyller de aktuella kraven enligt gällande föreskrifter. Vi årsplanerar, gör prioriteringar, utför verifieringen i fält och tar fram förslag på ev. åtgärder. Vår egen fältorganisation genomför kvalitetssäkringen, inventerar anläggningarna och dokumenterar mätsystemet inom vårt koncept Kontroll mätsystem. Som enda leverantör i Sverige erbjuder vi även totalverifiering. Vi testar då elmätsystemet i sin helhet upp till 130 kV och 1 200 A vid de provpunkter som våra kunder önskar. Att prova hela mätsystemet ger stora fördelar. Istället för att utföra komplicerade beräkningar för att hitta totalfelet mäter vi upp det direkt. Totalverifiering är den mest avancerade tjänsten inom konceptet.

ONE WOM - Felavhjälpning

ONE WOM är vårt ärendehanterings- och planeringsverktyg som läser in filer från andra system, skapar arbetsorder och planerar rutter. Systemet föreslår, med hjälp av GIS-funktionen, arbetsflöden för att få en optimal ruttplanering och vi detaljplanerar därefter utförandet. Det går givetvis även att skapa ärenden manuellt.

Vi är angelägna om att använda modern teknik för att bli effektiva i fält och eliminera tidstjuvar såsom resor, felaktiga arbetsorder, avsaknad av material med mera. Från systemet sker även brevavisering och sms-påminnelser automatiskt. Ombokning av tider kan ske via en kundportal, om den föreslagna tiden inte passar slutkunden.

Foton och annan dokumentation kopplas till den pågående arbetsordern och skapar ordning och struktur för att minska risk för felaktigheter. Vår fältpersonal har tillgång till informationen både online och offline vilket är viktigt då tillgång till bra uppkoppling ibland saknas. Via en dispatcher kan enskilda arbetsorder eller batchar läggas ut till en resurs eller grupp av resurser.

Besiktning

Vi genomför besiktning och ombyggnader av mätsystem. Vi genomför en total kontroll innan driftsättning. Vi jobbar även med avhjälpande underhåll och har t.ex. stor erfarenhet av störningar och brushantering och kan erbjuda störningsmätningar inklusive rapporter på förslag till olika åtgärder. Att förändringarna gett avsedd effekt säkerställs i den efterföljande besiktningen av anläggningen och våra specialister släpper inte uppgiften förrän allt fungerar som det ska.

För mer information kontakta

Ingela Olsson
Ingela Olsson Filialchef Mätteknik