Gå till huvudinnehållet

Insamlingstjänster

Nätbolag står idag inför stora utmaningar i form av säkerhetsaspekter, nya teknologier, nya insamlingssystem och mätare i och med de nya funktionskraven. Vår målsättning är att skapa de bästa förutsättningarna för nätbolagen att fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet i övergången till nästa generations mätare.

ONE AMI - Mätvärdesinsamling

Insamlingstjänster handlar både om själva insamlingen av mätdata och om att ha rutiner och system för att kontrollera och rimlighetsbedöma (validera) informationen. Vi tar över funktionsansvaret för mätsystem för att leverera kvalitetskontrollerade mätdata. Detta sker i tjänsten ONE AMI (Advanced Metering Infrastructure).

Vi har ett egenutvecklat, flexibelt Master Head End System som ständigt förbättras och vi kan idag integrera detta system med flera mätarleverantörers HES system. Systemet är utvecklat till en hög automationsgrad för att leverera en effektiv AMI-tjänst. Systemet hanterar samtliga nyttigheter, är modulärt uppbyggt och utvecklat för att kunna skalas upp och ner beroende på belastning.

Med en integration mellan våra insamlingssystem och kundernas debiterings- och faktureringssystem importerar och exporterar vi data enligt överenskommelse. Vår exportmotor säkerställer en flexibel överföring av mätdata. Vi händelseövervakar och agerar vid larm. När insamlingen inte, av någon anledning, är komplett skickas ett ärende till våra mättekniker i fält som kan kontrollera mätaren på plats.

ONE Portal - Webbportal

Till vårt system för uppdragshantering, vårt ärendehanteringssystem, ger vi våra kunder insyn och möjlighet att interagera genom en unik portal-lösning. ONE Portal är ett hjälpmedel där man kan se sina anläggningar och pågående ärenden. Med ett enkelt klick kan man även skapa nya ärenden till vår organisation.

ONE Demand - Internet of Things

Till vårt webbaserade IoT-system ONE Demand kopplar vi upp mätare och sensorer. Via systemet kan man se samtliga uppkopplade komponenter och på distans arbeta med styrning och kontroll. Endast fantasin sätter gränserna för vad som man vill övervaka och styra. Det kan vara effekt och energi men även flöden, temperatur, olika kvalitetsmätningar, fukt, ljudnivå mm.

SaaS - Mjukvara som tjänst

Vi kan erbjuda våra insamlingstjänster & ONE AMI enligt Mjukvara som tjänst, SaaS (Software as a Service). Detta innebär att vi ansvarar för och sätter upp nödvändig hosting av lösning och tillhörande underhåll för tjänster och berörda verktyg, men där kund kan nyttja systemet själva för önskade ändamål internt.

För mer information kontakta

David Lillienberg
David Lillienberg Chef Specialister, System och Energieffektivisering