Gå till huvudinnehållet

Konsulttjänster

Våra mättekniska specialister hjälper till med rådgivning och analyser i olika mättekniska frågeställningar. Det kan gälla tekniska bedömningar, utredningar, felanalyser eller som tekniskt stöd vid framtagning av olika beslutsunderlag. Vi bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet inom det mättekniska området.

Rådgivning

ONE Nordic arbetar aktivt för ett hållbart samhälle. Att minska onödig energianvändning genom att erbjuda rådgivning är en del. Vi reder ut komplexa orsakssamband genom att anlita våra egna, av Swedac ackrediterade, laboratorium för att göra olika tester. Den erfarenhet vi byggt upp kring olika mätares starka och svagare sidor kommer väl till pass vid felsökning. Hur magnetiska fält och andra störningar i mätarens omgivning påverkar har vi god kunskap om och kan ge råd om bästa lösningar för kundens verksamhet. Vi hjälper till med rätt kommunikationslösning för våra kunders unika behov. Våra medarbetare har även god kunskap om olika mätarmodeller och olika regelverk. Som exempel kan nämnas de krav som ställs i det nya författningskravet som Energimarknadsinspektionen tagit fram och som ska börja gälla från 2025.

Analys

Elkvaliteten i anläggningen är en faktor att ta hänsyn till. Dippar, övertoner och transienter kan störa elmiljön och därmed produktionskapaciteten. Med allt mer digital teknik ökar denna känslighet. Vi genomför olika analyser för att förebygga och säkra elkvaliteten i produktionsanläggningar. Det gör vi genom olika nätanalyser, elplanering och riskanalyser. Vi hjälper också våra kunder med statistik, genomför Meter data analytics (BigData) och bidrar till att säkerställa preventiv felavhjälpning genom förebyggande underhåll.

Projekt

Vi tar även fram konstruktionsunderlag och arbetar med projektering av mätanläggningar. Efter en genomförd elplanering tas en kravspecifikation fram kring behoven av investering i en ny eller reviderad anläggning. Vi gör en strukturerad genomgång olika skydd och beräknar hur de ska ställas in för optimal verkan.

Utbildning

ONE Nordic har i många år hållit uppskattade utbildningar inom bl.a. debiteringsmätning, jordningsteknik och störningsmätning. Utbildningstillfällena kan vara skräddarsydda för kundernas kunskapsnivå och specifika behov eller vara öppna för alla. Vi genomför också utbildningar för montörer avseende massutrullningsprojekt.

För mer information kontakta

David Lillienberg
David Lillienberg Chef Specialister, System och Energieffektivisering