Gå till huvudinnehållet

Labbtjänster

ONE Nordic är Sveriges bredaste leverantör av energimättjänster. Våra ackrediterade laboratorier har levererat kvalitetstjänster sedan 1980 och utvecklas ständigt. Vi har ackrediterade kontrollorgan enligt IEC 17020 och ackrediterade laboratorier enligt IEC 17025. Prova oss gärna för era kalibreringar/kontroller inom El, Värme-Kyla, Vatten och Instrument. Utöver detta har ONE Nordic landets enda provningslaboratorium för provning av Gasmätare.

ONE Calibration - Kalibrering

ONE Calibration innebär att vi kontrollerar funktionalitet - att mätaren mäter rätt – av el- värme/kyla- kallvatten samt gasmätare. Vi har egna ackrediterade labb där vi utför provning av såväl elmätare som tranformatorer, värme- och flödesmätare. Alla data hanteras i vår egen labb-databas. Som enda labb i Sverige kan vi även stoltsera med att kunna kalibrera och underhålla gasmätare. Kalibrering av mätinstrument sker även i vårt el-laboratorium.

Revision

All mätutrustning ska genomgå regelbunden revision och det är av stor vikt att ha god kontroll över varje mätares livscykel. Vi har god kunskap om regelverken och hjälper kunderna med att säkerställa mätarnas kvalitet och att de följer regelverken. Mätarnas livslängd förlänger vi genom att plocka isär, byta ut delar och renovera utrustningen.

Mätapparathantering

Mätapparathantering är en lager- och logistiktjänst där vi erbjuder hantering och lagring av all typ av mätutrustning, registrering i system, inventering, utleveranser och skrotning. Vi har många års erfarenhet av denna uppgift, som kräver många olika moment, specialkunskap och bra IT-stöd.

För mer information kontakta

Ingela Olsson
Ingela Olsson Filialchef Mätteknik